Hlavní obsah

Projekt financovaný EU umožní každému zjistit stav znečištění v reálném čase

20. 10. 2010, 10:00
Právo, ťas

Díky výzkumnému projektu nazvanému INTAMAP, který financuje EU, může nyní každý občan nahlédnout do map zobrazujících znečišťování ovzduší, půdy a vody v reálném čase. V rámci projektu byl vyvinut software s otevřenými specifikacemi pro vytváření obrysových map, které nejen zobrazí přesnou polohu znečištěných oblastí, ale rovněž ukáží, odkud znečištění pochází a kam směřuje.

Článek

Tyto informace umožní příslušným orgánům rychleji rozhodnout o způsobu zásahu proti zdroji znečištění a jednotlivcům umožní se znečištění vyhnout. Na projektu, na nějž přispěla EU částkou přibližně 1,8 miliónu EUR, spolupracovali výzkumní pracovníci z Rakouska, Belgie, Německa, Řecka, Nizozemska a Spojeného království.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise zodpovědná za digitální agendu, uvedla: „Projekt INTAMAP je dobrým příkladem toho, jak může výzkum pomáhat zkvalitňovat každodenní život v Evropě. Mapy znečištění v reálném čase mohou představovat velmi významný nástroj, pomocí něhož budou orgány veřejné moci schopny identifikovat zdroje znečištění a rozhodnout o nejlepším způsobu zásahu proti nim. Rovněž jednotlivci se díky němu budou moci vyhnout oblastem znečištění, například smogu.“

Interpolace umožňuje získat celkový obraz

Až dosud bylo možno v případě úniku ropy do evropských vod pomocí měření přesně identifikovat oblast zasaženou znečištěním, ale často nebylo jasné, o jak velké znečištění se jedná a odkud pochází. Bez těchto informací mohly orgány veřejné moci jen s obtížemi rychle reagovat a zasáhnout proti znečištění.

Rozhodnutí, jako např. kdy nařídit nouzovou evakuaci, byla založena na údajích pocházejících z relativně malého počtu monitorovacích stanic, které vzhledem k vysokým nákladům sledovaly pouze omezený počet bodů znečištění. Bez údajů o úrovni znečištění, které si stanice vyměňují, nezískají osoby s příslušnou pravomocí úplnou představu o rozsahu znečištění.

Výzkumní pracovníci vyvinuli v rámci projektu INTAMAP software, který využívá výsledky měření provedených na konkrétních místech k vytvoření obrysové online mapy, jež znázorňuje koncentraci znečišťujících látek aktualizovanou v reálném čase. Tato mapa pomocí tzv. „interpolačních“ metod ukazuje, co se děje mezi jednotlivými body měření, a poskytuje tak přesnější obraz. Vzhledem k tomu, že zpracování údajů může někdy vyžadovat více času, software INTAMAP posoudí dobu, která je k dispozici, a rozhodne, zda využít nejpřesnějších interpolačních technik a vytvořit mapu ve vysokém rozlišení, nebo zda je pro získání přibližného obrazu vhodnější rychlejší, ale méně přesné posouzení.

Systém zpracovává data zveřejněná na webu

Interpolační software z otevřeného zdroje, který je jádrem projektu, je propojený s vnějším světem pomocí webových služeb. Systém například přijímá nezpracované údaje zveřejněné na webu s použitím otevřených norem vypracovaných mezinárodní standardizační organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Jakmile jsou údaje zpracovány, mohou webové služby, které jsou rovněž v souladu s normami OGC, vytvořit automaticky mapy, zobrazit je na webu a v případě potřeby je aktualizovat.

Kudy na kole do práce?

Množství znečišťujících částic v ovzduší pocházejících z průmyslových zdrojů nebo ze zdrojů v městské zástavbě se může na krátké vzdálenosti lišit, takže někdo, kdo jezdí do práce na kole, může využít INTAMAP k výpočtu průměrné úrovně znečištění a porovnat si různé trasy. Německý úřad ochrany před radiací (Bundesamt für Strahlenschutz) využívá v současné době systém INTAMAP k zobrazení údajů o gama záření, které měří každou hodinu Evropská platforma pro výměnu radiologických údajů (EURDEP). 

Projekt INTAMAP byl financován v rámci šestého rámcového programu EU pro výzkum. Na vývoji nástroje INTAMAP pracovalo po dobu tří let devět výzkumných středisek v Rakousku, Belgii, Německu, Řecku, Nizozemsku a Spojeném království.

Bližší informace o projektu INTAMAP najdete zde

Reklama

Související témata:

Výběr článků