Hlavní obsah

Poradna: Může zaměstnavatel zakázat již jednou povolenou dovolenou?

13. 11. 2012, 7:00

V dnešní hektické době je stále častější, že se zaměstnavatel na poslední chvíli rozhodne, že potřebuje své zaměstnance v práci i v době, kdy měli čerpat dovolenou. Má na to zaměstnavatel právo a musí nahradit škodu, která změnou termínu čerpání dovolené zaměstnanci vznikla?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
V dubnu si manžel zaplatil zahraniční dovolenou. Nyní, měsíc před odjezdem, zaměstnavatel manželovi dovolenou zakázal. Má na to právo? A pokud ano, má nárok na proplacení finanční ztráty? Dovolenou měl manžel nahlášenou u svého přímého nadřízeného, plán dovolených ve firmě není.

Čerpání dovolené

Zaměstnanec si nemůže sám určovat, kdy na dovolenou nastoupí (až na některé výjimečné případy, jako je například dovolená z předchozího roku neurčená zaměstnavatelem do 30. 6.). Toto rozhodnutí náleží výhradně zaměstnavateli. Dobu čerpání dovolené zaměstnavatel určuje podle písemného rozvrhu čerpání dovolené. Při jeho sestavování zaměstnavatel přihlíží ke svým provozním potřebám, ale i k oprávněným zájmům zaměstnance.

Při určování dovolené ze strany zaměstnavatele pak platí, že zaměstnanci musí čerpání dovolené písemně oznámit alespoň 14 dní předem, aby se zaměstnanec mohl na čerpání dovolené připravit. Tato lhůta může být se souhlasem zaměstnance zkrácena, čehož lze využít, když zaměstnanec o čerpání např. z nenadálých důvodů požádá. Je pak opět pouze rozhodnutím zaměstnavatele, zda mu vyhoví, ale pokud se na čerpání dovolené dohodnou, může zaměstnanec dovolenou čerpat i okamžitě.

Změna čerpání dovolené

I v případě, kdy zaměstnavatel již termín čerpání dovolené určil, může při změně podmínek nebo okolností, za nichž byl termín dovolené určen, dovolenou neposkytnout, případně i zaměstnance z dovolené odvolat. Jedná se však o mimořádný prostředek, jehož účelem je zajistit nezbytný provoz podniku zaměstnavatele prostřednictvím práce zaměstnance. Tohoto práva nesmí zaměstnavatel zneužívat a musí být vždy schopen věrohodně vysvětlit, proč k tomuto kroku přistoupil.

V případě odvolání z dovolené nebo změny termínu jejího čerpání pak zaměstnanci vzniká právo na náhradu nákladů, které mu bez jeho zavinění z tohoto důvodu vznikly. Je však potřeba upozornit, že povinnost zaměstnavatele hradit náklady vzniká pouze v případě změny určeného termínu dovolené.

Pokud například zaměstnanec pouze nahlásil, že hodlá čerpat dovolenou v daném termínu, ale zaměstnavatel mu toto čerpání neschválil, nebude mít zaměstnanec žádný nárok na odškodnění, pokud se zaměstnavatel rozhodne mu dovolenou v tomto termínu neurčit. Nelze ani spoléhat na samotný plán dovolených, teprve samostatné písemné určení čerpání dovolené ze strany zaměstnavatele je závazné.

Závěr

Pokud již měl váš manžel od zaměstnavatele písemně určený termín čerpání dovolené a zaměstnavatel nakonec manželovi dovolenou neposkytne, má váš manžel nárok na náhradu nákladů, které mu v důsledku této změny vznikly (například poplatek za storno zájezdu). V takovém případě je třeba požádat zaměstnavatele, nejlépe písemně, o proplacení vzniklých nákladů. Nezapomeňte přitom k uvedené žádosti přiložit doklady prokazující výši nákladů.

Pokud však písemně určený termín čerpání dovolené neměl, žádný nárok na náhradu nákladů spojených se změnou termínu bohužel nemá.

Odpovídali Ondřej Chlada a Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Důchodce jako nadbytečný zaměstnanec

30. 10. 2012, 7:00

Dosažení důchodového věku automaticky neznamená skončení pracovního poměru. Jestliže se zaměstnavatel rozhodne dát výpověď zaměstnanci v důchodovém věku, musí...

Výběr článků