Hlavní obsah

Poradna: Mohou brát zaměstnanci za stejnou práci různou hodinovou mzdu?

1. 3. 2011, 7:00

Děláte totéž, co vaši kolegové, ale pak zjistíte, že ostatní jsou za tuto práci lépe zaplaceni. Co s tím? Můžete tiše skřípat zuby, nebo na zaměstnavateli chtít dorovnání, a to i tři roky zpětně!

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Maminka pracuje jako pokladní v hypermarketu. Různé pokladní mají různou hodinovou mzdu. Alespoň podle toho, co si mezi sebou řeknou. Jedná se o stálé pokladní, zaměstnané na dobu neurčitou, všechny již mimo zkušební dobu, avšak s různou délkou pracovního poměru pro daného zaměstnavatele. Může maminka požadovat vyrovnání mzdy a podle jaké mzdy (průměrné mzdy všech pokladních, nebo té nejvyšší) a to i zpětně (jak dlouho)?

Za stejnou práci stejná odměna

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv jejich diskriminace. V této souvislosti se v pracovním právu uplatňuje zásada poskytování stejné odměny zaměstnancům za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.

Při posuzování, jestli se jedná o stejnou práci, respektive práci stejné hodnoty, je nutné vzít v úvahu celou řadu kritérií. Svou roli hraje především složitost a namáhavost práce, míra odpovědnosti, pracovní podmínky, ale i pracovní výkonnost a výsledky práce, stejně jako odborné a pracovní zkušenosti (praxe).

V případě vaší maminky lze předpokládat, že všechny pokladní vykonávají stejnou práci, ovšem jak bylo uvedeno výše, zaměstnavatel může oprávněně v odměně zhodnotit i délku trvání pracovního poměru daného zaměstnance, respektive míru jeho zkušeností, případně i jeho loajalitu.

Jak to vypadá v praxi?

Systém odměňování by i tak měl být nastaven stejně pro všechny zaměstnance. Například může být přímo stanoveno, že nové pokladní mají hodinovou mzdu 70 Kč, pokladní alespoň s jedním rokem praxe 85 Kč a pokladní s více jak dvěma lety praxe 100 Kč. Pro tyto účely bývá často využíván vnitřní mzdový předpis, kde zaměstnavatel jednoznačně určí podmínky odměňování zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatel systém odměňování nemá nastaven tak, aby rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci byly řádně odůvodněné, dopouští se porušení výše uvedené zásady stejné odměny za stejnou práci a nerovného zacházení s jednotlivými zaměstnanci.

Jak se bránit?

Pokud vaše maminka skutečně dostává bez objektivního důvodu za stejnou práci méně peněz než kolegyně, může na zaměstnavateli požadovat náhradu škody, která vznikla nerovným zacházením, a dorovnání mzdy tak, aby bylo odstraněno nerovné zacházení do budoucna.

K dorovnání mzdy by mělo dojít na úroveň nejvyšší mzdy zaměstnance, který provádí stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Náhradu škody lze uplatnit až za 3 roky zpětně. Pokud zaměstnavatel odmítne tyto kroky učinit dobrovolně, nezbývá než se obrátit na soud.

Rovněž je možné kontaktovat příslušný oblastní inspektorát práce, který je oprávněn za neposkytování stejné mzdy za stejnou práci zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Na dnešní dotaz odpovídala Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners

Reklama

Související témata:

Výběr článků