Hlavní obsah

Poradna: Mám být převeden, ale nechce se mi pro nového zaměstnavatele pracovat

2. 5. 2017, 8:24

Často dochází k nejrůznějším prodejům podniků, v jejichž důsledku se změní zaměstnancům zaměstnavatel. Ne vždy ale s tím zaměstnanci souhlasí. Co mají dělat, když pro nového zaměstnavatele zkrátka pracovat nechtějí?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Dobrý den, na začátku dubna jsme se dozvěděli, že majitel k prvnímu červnu prodává část firmy a my na naší dílně budeme přecházet k tomu novému. Já s tím ale z osobních důvodů nesouhlasím a pro toho nového zaměstnavatele prostě pracovat nechci. Ať mi dají odstupné a já půjdu.

Přechod práv a povinností

Přechodem práv a povinností se rozumí situace, kdy práva a povinnosti zaměstnance přejdou od jednoho zaměstnavatele k druhému, tedy jednoduše řečeno zaměstnanci se změní zaměstnavatel.

K přechodu dochází pouze ze zákonných důvodů, například při převedení činnosti nebo úkolů (nebo jejich částí) na jiného zaměstnavatele.

K takovémuto přechodu práv a povinností dochází ze zákona automaticky, zaměstnavatel se zaměstnanců ptát nemusí, zda s takovým přechodem souhlasí, či ne. Pouze je o přechodu v dostatečném předstihu (alespoň 30 dnů předem) informuje, případně s nimi přechod projedná – pokud u něj existuje odborová organizace.

Skončení pracovního poměru z důvodu přechodu

Zaměstnanec se přechodu může bránit pouze výpovědí s běžnou výpovědní dobou, popřípadě se speciální dobou, pokud by ta běžná uplynula až po účinnosti přechodu.

Tato speciální výpovědní doba pak uplyne nejpozději okamžikem přechodu. Pokud například účinnost přechodu je 1. května, pak takováto speciální výpovědní doba uplyne půlnocí 30. dubna.

V souvislosti s ukončením pracovního poměru výše uvedeným způsobem však zaměstnanci nepřísluší nárok na odstupné – odchází tedy uplynutím výpovědní doby bez jakékoli finanční kompenzace.

Shrnutí případu

Pokud skutečně má dojít k přechodu práv a povinností a vy pro nového zaměstnavatele pracovat nechcete, můžete mu dát výše uvedenou speciální výpověď s tím, že vaše výpovědní doba skončí 31. května 2017.

Bohužel nebudete mít nárok na žádné odstupné či jinou finanční kompenzaci. Je teoreticky možné se zaměstnavatelem se na ukončení pracovního poměru k 31. květnu s finanční kompenzací domluvit, otázka je, proč by ji chtěl vyplatit – zkusit mu to navrhnout však můžete.

Pokud takovouto specializovanou výpověď dosavadnímu zaměstnavateli nedáte či se s ním na ukončení pracovního poměru nedohodnete, budete muset pro nového zaměstnavatele od 1. června začít pracovat, i když z osobních důvodů nechcete.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Práce přesčas a zkrácený úvazek

18. 4. 2017, 10:39

Někdy se stane, že je třeba zůstat v práci déle nebo jít do práce i mimo běžné pracovní dny, tedy pracovat přesčas. Jak je to ale se zaměstnanci majícími...

Výběr článků