Hlavní obsah

Odborníci radili nezaměstnaným, jaké nové uplatnění se pro ně nejlíp hodí

1. 9. 2010, 7:00 – Plzeň
Právo, Petr Kotek

Nezaměstnaní, klienti projektu S pomocí za prací organizovaného plzeňským úřadem práce, měli o prázdninách možnost dovědět se z úst zkušených odborníků, jaké jsou jejich profesní a osobnostní předpoklady pro nové uplatnění na trhu práce. Pomohly k tomu metody pracovní a bilanční diagnostiky.

Článek

Pracovní diagnostika analyzuje u člověka na základě testů a individuálního pohovoru profesní oblasti, do nichž je vhodné dále směřovat. Je založena na posuzování osobnostních předpokladů, jako je temperament, volní vlastnosti a dovednosti, ale i kvalifikace, zájmy a motivace klienta.

„Pro mě byla pracovní diagnostika rozhodně užitečná, ačkoli jsem její výsledky brala možná až příliš vážně, zejména, když mi doma rodina po jejich přečtení potvrdila, že paní psycholožka má pravdu a toto zhodnocení na mě skutečně sedí,“ říká Olga Machová z Domažlic, která testování v rámci projektu absolvovala.

„V závěrečné zprávě jsem se například dočetla, že nejsem příliš vhodná pro týmovou spolupráci a že preferuji spíše zaběhnuté metody před inovativními přístupy k řešení problémů. Na druhou stranu je ale prý mou silnou stránkou pečlivost a samostatnost,“ porovnává své vlastnosti žena, která v září na doporučení odborníků nastupuje na rekvalifikační kurz Pečovatel/-ka.

Jak se liší obě metody

Bilanční diagnostika je komplexnějším poradenstvím, které využívá speciálních psychologických testů a dotazníků. U testovaného člověka odhalí možnosti pro jeho optimální pracovní zařazení. Jde i o vzájemné propojení jednotlivých schopností a dovedností v celkovém osobnostním profilu. Psycholog doporučí klientovi orientaci na ty činnosti, pro které má podle testů nejlepší předpoklady.

„Bilanční diagnostika je vhodná zejména pro ty klienty, kteří se chtějí rekvalifikovat na jinou profesi, protože jim pomůže vybrat obor, který je v souladu s jejich schopnostmi a dovednostmi. Dále je obecně vhodná pro dlouhodobě nezaměstnané ke zjištění jejich osobnostního potenciálu a k podpoře osobnostního rozvoje,“ vysvětluje psycholožka Elena Wagnerová, která v rámci projektu S pomocí za prací prostřednictvím společnosti Grafia, s.r.o. bilanční diagnostiku zajišťuje.

Podle jejích slov klienti po absolvování lépe poznají vlastní osobnost - a tím získají i podněty pro svůj osobnostní růst. „Bilanční diagnostika navíc narozdíl od diagnostiky pracovní může poodhalit i různé osobnostní úchylky, například sklony k agresivitě, úzkostlivosti, neurotičnosti či alkoholismu,“ doplňuje specialistka sekce vzdělávání Věra Wallenfelsová ze společnosti Grafia.

Díky projektu už našlo práci 115 osob

Prostřednictvím projektu S pomocí za prací, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, se již podařilo najít práci pro 115 osob. Hlavním cílem projektu je pomoci dlouhodobě nezaměstnaným nalézt pracovní uplatnění.

Projekt připravil Úřad práce v Plzni. Od 24. srpna probíhají náborové schůzky do 4. projektového turnusu. Bližší informace o všech aktivitách a kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.spomocizapraci.cz.

Reklama

Výběr článků