Hlavní obsah

Nezaměstnané už podnikání neláká

14. 5. 2014, 8:00
Právo, kil

Podnikání přestalo být pro nezaměstnané v Česku alternativou, jak získat pracovní uplatnění. Ukázal to mezinárodní výzkum Global Enterpreneurship Monitor (GEM), který porovnával podnikatelskou aktivitu v 67 zemích světa v loňském roce.

Foto: Profimedia.cz

Pokles podnikatelské aktivity nezaměstnaných představuje problém.

Článek

Zatímco v roce 2013 se ze skupiny nezaměstnaných u nás pustilo do podnikání pouze 2,8 % obyvatel, ještě v roce 2011 dosahovala míra nových podnikatelů mezi nezaměstnanými 9,2% a v roce 2006 dokonce 18,9%.

Víc peněz a kvalitní poradenství

„Za situace, kdy je počet nezaměstnaných daleko vyšší než v minulosti, a je tedy obtížnější nalézt pracovní místo jako zaměstnanec, představuje pokles podnikatelské aktivity nezaměstnaných problém,“ říká hlavní autor GEM Martin Lukeš z Vysoké školy ekonomické s tím, že ke zvrácení tohoto trendu by bylo třeba nejen větší finanční podpory, ale zejména kvalitního tréninku a poradenství zaměřeného na přípravu životaschopných podnikatelských projektů.

Zájem studentů roste

Počet nových podnikatelů naopak roste v řadách studentů. K úspěchu v byznysu jim pomáhají především znalosti nejnovějších technologií, jazyková vybavenost a dovednosti v oblasti IT.

„Jedná se o pozitivní zprávu, neboť se tím jednak pomáhá řešit celoevropský problém nezaměstnanosti mladých a zároveň firmy zakládané studenty mají často vyšší ambice, protože vycházejí jak ze znalosti aktuálních technologií, tak jazykové vybavenosti,“ zdůraznil Lukeš.

Více se podniká ve službách

V porovnání s ostatními evropskými zeměmi se nicméně Česko řadí k zemím s nižší podnikatelskou aktivitou. Předběhlo nás například Irsko, Nizozemsko a většina zemí střední a východní Evropy včetně Polska a Slovenska. Za pozitivní trend lze považovat skutečnost, že Češi se do podnikání pouštějí stále více kvůli pociťovaným příležitostem na trhu, nikoli z nutnosti.

Zároveň dochází ke změně struktury podnikatelů. Snižují se nové podnikatelské aktivity v průmyslu a ve stavebnictví a naopak roste jejich podíl v oblasti služeb pro koncové zákazníky. Typickým příkladem jsou kadeřnické a kosmetické služby či e-shopy. Nové firmy rozjíždí 2,6krát více mužů než žen.

Bariéry se nemění

Za největší problém označují čeští podnikatelé nedostatečné množství zakázek a s tím spojenou velkou konkurenci. Mezi často zmiňované a opakující se bariéry v podnikání patří byrokracie, administrativní zátěž, složitý daňový systém a častá změna zákonů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků