Hlavní obsah

Nespokojení středoškoláci založili odboj. Nechceme nikoho svrhnout, jen zlepšit české školství, tvrdí

7. 4. 2021, 11:12

Několik českých gymnazistů založilo organizaci Národní studentský odboj (NSO), protože nejsou spokojeni s naším školstvím. Podle svých slov rozhodně nechtějí svrhnout MŠMT, ale hodlají dát příležitost co nejvíce studentům zapojit se do dění v tuzemském školství a pokusit se o jeho zlepšení. Školy by se prý měly více zaměřovat na znalosti a kompetence, bez kterých se neobejdeme.

Foto: NSO

Vedení Národního studentského odboje: Tereza Hrachovcová, Jan Němeček (předseda), Tadeáš Vylita

Článek

„Vše je teprve na začátku, reálně fungujeme tři měsíce. Přesto je v naší organizaci již kolem stovky středoškoláků a vysokoškoláků, členy dále nabíráme. S politiky rozebíráme jejich názory na maturity a také to, jak se mohou studenti angažovat a co je v jejich silách prosadit,“ sdělil Novinkám člen čtyřčlenné tzv. Nejvyšší rady NSO Tadeáš Vylita, student Akademického gymnázia Štěpánská v Praze.

Myslíme si, že by se měl brát větší zřetel na výuku mediální a finanční gramotnosti, protože tato témata jsou opomíjena a člověk se bez jejich znalosti v reálném světě neobejde.

S vedením studentské organizace jsme udělali rozhovor, kromě Vylity na naše otázky odpovídali ještě předseda NSO Jan Němeček, student Grenaa gymnázia v Dánsku, a další členka Nejvyšší rady Tereza Hrachovcová z Gymnázia Jana Opletala v Litovli.

Pane předsedo, kdy jste se rozhodli založit tuto novou studentskou organizaci a co bylo hlavní motivací? A proč onen „bojovný“ název?

Jan: Slovo odboj jsme vybrali, protože chceme dát najevo, že to myslíme vážně. A také to, že se dokážeme jako studenti sjednotit a dosáhnout společné změny. V žádném případě nemáme v úmyslu dosáhnout této změny násilnou formou, ani svrhávat jakékoli politické orgány.

Poslední pololetí už jen příprava na maturitu, žádá studentský návrh zákona. Míří do Sněmovny

Věda a školy

Naši organizaci jsme se rozhodli založit měsíc před jejím oficiálním vznikem, loni na začátku května. Tuto dobu jsme využili na pečlivé přípravy našeho vzniku, kdy jsme řešili právní záležitosti, promýšleli interní uspořádání organizace a postup realizace myšlenky, která zároveň je naší hlavní motivací. Náš právní vznik tedy byl 4. června 2020, ale nabírat členy jsme začali až 1. ledna 2021.

Každopádně jsme chtěli sdružit aktivní a nadšené studenty do jednoho celku, ve kterém bychom mohli vytvářet zajímavé projekty, rozvíjet studentskou kreativitu a potenciál, ale hlavně efektivně využít energie, kterou máme.

Je nynější převážně distanční výuka pomyslnou poslední kapkou, která vás k tomu motivovala, nebo byste s touto iniciativou přišli stejně?

Tadeáš: I když má distanční výuka své nedostatky, určitě to nebyl primární důvod k počátku naší iniciativy.

Co jsou tedy podle vás základní nedostatky tuzemského školství, které lze zobecnit?

Tereza: Jednoznačně zastaralost nynějšího školského systému a nedostatečná komunikace napříč školstvím. Dále si myslíme, že není kladen dostatečný důraz na individuální rozvoj každého studenta.

Jak to konkrétně chcete zlepšit? Co by se mělo ve školách učit, aby nevypadaly, že jsou „odtržené od reality“?

Tereza: Myslíme si, že by se měl brát větší zřetel na výuku mediální a finanční gramotnosti, protože tato témata jsou opomíjena a člověk se bez jejich znalosti v reálném světě neobejde. Dále by se podle nás mělo věnovat více pozornosti kvalitnější výuce jazyků, převážně angličtiny.

Ministerstvo upravilo učební plán ZŠ, důraz klade na informatiku. V učivu se bude škrtat

Věda a školy

Před zavedením těchto změn je však potřeba český školský systém zmodernizovat. Toto je ale pouze náš subjektivní pohled, proto jakékoli návrhy změn chceme nejprve projednávat s odborníky.

Třeba s jakými?

Tadeáš: S odborníky jsme zatím nemluvili, ale až budeme mít možnost se účastnit jednání poradních orgánů MŠMT a budeme chtít prosazovat nějaké změny, tak je vždy nejprve projednáme s odborníky.

A jak si právě představujete komunikaci či spolupráci s ministerstvem školství?

Jan: S ministerstvem bychom chtěli komunikovat přímo na zasedání jeho poradních orgánů. Zasedání by se účastnila stálá skupina studentů, která by měla možnost vyjádřit a reprezentovat názory studentstva. To samozřejmě až po oné konzultaci s odborníky na daná témata.

Do naší neziskové organizace se může přidat každý nadšený a motivovaný student – nezáleží, zda má výborný prospěch či dřívější zkušenosti s aktivním studentským zapojením.

Se kterými politiky jste dosud byli v kontaktu?

Tadeáš: Prozatím jsme byli v kontaktu se senátorkou Miroslavou Němcovou (ODS), hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem (ANO) a senátorem Tomášem Goláňem (ODS). Nedávno jsme se také setkali s předsedou ODS Petrem Fialou a primátorem města Plzně Martinem Baxou (ODS).

Výsledky byly úspěšné, ve všech případech naše iniciativa oslovené politiky nadchla.

Jaké obecně na svou začínající činnost slýcháte reakce od svých vrstevníků?

Tereza: Často slýcháme různé reakce na náš úderný a snadno zapamatovatelný název, po bližším představení naší organizace a iniciativy vnímáme především pozitivní ohlasy vedoucí k tomu, že se k nám studenti mnohdy připojí.

Babiš dál prosazuje úřední maturity. Není prý třeba lpět na výkonu

Domácí

Pokud budou moci (např. středoškoláci) více rozhodovat o obsahu a stylu výuky, neobáváte se, že většina z nich si bude chtít jen „usnadnit práci“?

Jan: My si myslíme, že pokud se výuka zlepší a zmodernizuje, nebude důvod chtít si usnadňovat práci.

Je pravda, že zvlášť v posledních letech roste počet žáků a studentů, kteří jsou v pozitivním slova smyslu aktivní, není jim to jedno a věta „chci něco změnit“ pro ně není prázdná fráze – čím to podle vás je? Neukazuje to zároveň i na čím dál větší rozevírání nůžek mezi jednotlivými žáky/studenty a jejich přístupy? Určitě ne každý váš vrstevník by vás pochopil.

Tadeáš: Právě proto jsme vznikli. Do naší neziskové organizace se může přidat úplně každý nadšený a motivovaný student – nezáleží na tom, jestli má výborný prospěch či dřívější zkušenosti s aktivním studentským zapojením.

Chceme studenty spojit, dát každému příležitost, ať už to je šikovný žák ZŠ, středoškolák nebo vysokoškolák. Zkrátka se k nám může připojit kdokoli, kdo se chce rozvíjet, učit se novým dovednostem a být aktivní.

Přehledně: Jak má probíhat návrat do škol

Domácí

Číslo R musí být pod 1. Kde by se nyní školy neotevřely?

Věda a školy

Jak hodnotíte stávající změny u maturit a přijímaček platné pro toto konkrétní „covidové“ pololetí?

Tereza: Jsme velmi zklamáni nepřehledností, která kolem maturit a přijímaček panuje. Dlouho jsme neznali formu letošních maturit. Současné změny u maturitních zkoušek se pochopitelně dotkly také některých z nás, jelikož jsou mezi námi i maturanti.

MŠMT rozeslalo školám informace k maturitám a přijímačkám. Měnit se to nebude, ujišťuje Plaga

Věda a školy

Jaké přesně chystáte aktivity? Kdy je spustíte?

Tadeáš: Chystáme několik projektů. Jeden velký bude zacílen primárně na studenty, ale bude k dispozici také široké veřejnosti. Jeho náplň a název si zatím necháme pro sebe, ale cílem bude určitým způsobem doplňovat znalosti a kompetence, které jsme se ve škole nenaučili, ale v současném reálném životě se bez nich neobejdeme.

Dále pracujeme na několika menších, neméně zajímavých projektech. Více brzy zveřejníme na našem webu a Instagramu.

Co říkáte složitě diskutovanému a dlouho řešenému postupnému návratu žáků do škol?

Jan: Ačkoli některé kroky ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nejsou z pohledu studentů ideální, máme pochopení pro situaci, ve které se nachází. Víme, jaká je doba a věříme v co nejbližší a nejbezpečnější návrat žáků a studentů do škol. Je to priorita.

Plán otevírání škol nechápu, rozčiluje se Babiš

Domácí

Konzultační skupina ministerstva se ohradila proti Babišově kritice

Domácí

Distanční výuka má své mouchy, je zdlouhavá, přesto věříme ve světlejší zítřky.

MŠMT dá na letní doučovací kempy 100 milionů. Tisíce dětí ze vzdělávání vypadly

Věda a školy

Reklama

Související články

Výběr článků