Hlavní obsah

Na trhu práce není místo pro čerstvé absolventy

15. 7. 2013, 12:00
Novinky, kil

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) vydává stejně jako každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos jsou tyto výsledky vlivem ekonomické situace bohužel velmi nepříznivé. Absolventi, kteří si nenašli práci ihned po absolutoriu, zůstali bez práce téměř celý rok.

Foto: Profimedia.cz

Letos našel práci jen nepatrný počet absolventů.

Článek

V obdobích ekonomické prosperity byla i při problémech s nezaměstnaností absolventů situace na trhu práce poměrně příznivá. Po prázdninách počty nezaměstnaných absolventů sice pravidelně nabývaly vysokých hodnot, jejich počet však v průběhu roku výrazně klesal, jak postupně nacházeli své pracovní uplatnění.

Letos výrazné zhoršení

„V letošním roce však došlo k výraznému zhoršení situace a bohužel musím konstatovat, že jen nepatrný počet absolventů, konkrétně asi 200, od září 2012 do dubna 2013 našel práci. Jde o velmi nepříznivou situaci, ze které vyplývá, že kdo nenašel uplatnění ihned po škole, zůstal bez práce po celé období až do dubna 2013,“ vysvětluje Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu NÚV.

Ke 30. dubnu 2013 bylo evidováno 16 513 nezaměstnaných čerstvých absolventů středoškolského studia.

Situace v učebních oborech

V učebních oborech mají nejnižší míru nezaměstnanosti vyučení skupin elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a strojírenství a strojírenská výroba, přesto míra nezaměstnanosti v těchto oborech vyšplhala až na 20 % – oproti minulému roku zde došlo k poměrně výraznému navýšení téměř o 9 p. b.

Vysoká míra nezaměstnanosti vyučených je naopak ve skupině obchod (prodavači 35,7 %, nárůst o 18,2 p. b.), na druhém místě je skupina stavebnictví, geodézie a kartografie (31,5 %, nárůst 12,1 p. b.) a těsně za ní skupina potravinářství a potravinářská chemie (31,4 %, nárůst 12,5 p. b.).

Situace v maturitních oborech

V maturitních oborech mají nejnižší míry nezaměstnanosti skupiny informační technologie a zdravotnictví. Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují maturanti skupin zemědělství a lesnictví (22,2 %, nárůst 10 p. b.), pak ale s větším odstupem jsou míry nezaměstnanosti skupin právo, právní a veřejnosprávní činnost (18,2 %) a kupodivu i elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (17,3 %).

Zhoršená ekonomická situace

„Je zřejmé, že absolventi škol nejvíce doplácejí na nárůst nezaměstnanosti daný aktuálním zhoršením ekonomické situace, protože pro zaměstnavatele je vždy jednodušší nepřijmout nové zájemce o zaměstnání než propouštět své dlouholeté zaměstnance,“ shrnuje Daniela Chamoutová, odborná pracovnice analytického oddělení NÚV.

Nadále se ukazují lepší možnosti uplatnění v průmyslové výrobě, což se odráží v poměrně nízkých hodnotách míry nezaměstnanosti ve strojírenských a v některých elektrotechnických oborech.

„Ukazuje se zájem firem o strojaře a elektrotechniky, nejnižší míry nezaměstnanosti jsou zejména u vyučených, ale i u maturantů z oborů s odborným výcvikem, méně již z klasických maturitních oborů. Problematická situace je u vyučených ve stavebních oborech, kde se stále výrazně projevuje propad stavební výroby,“ uzavírá výsledky studie Ing. Jiří Vojtěch.

Reklama

Související témata:

Výběr článků