Hlavní obsah

MŠMT odeslalo do Bruselu poslední velký projekt, BIOCEV. Bude zkoumat geny

4. 1. 2011, 11:00 – Praha/Brusel
Právo, ťas

Zástupci ministerstva školství odeslali v posledních dnech loňského roku Evropské komisi šestý a poslední velký projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který v Bruselu musí projít finální fází schvalování. Projekt BIOCEV, jenž má být financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), představuje nové unikátní evropské centrum pro výzkum v oboru biotechnologie a biomedicíny. Špičkové centrum vyroste do roku 2013 ve Vestci u Prahy.

Článek

Projekt BIOCEV vybrali letos v dubnu přední světoví odborníci z původně 74 vědeckých projektů jako jeden z těch projektů, které se budou ucházet o podporu z evropských strukturálních fondů. Až do období před vánočními svátky probíhaly úpravy ze stran žadatele projektu ve spolupráci s MŠMT tak, aby měl co největší naději na úspěch v Bruselu.

„Odesláním tohoto projektu naše ministerstvo připravilo již všechny vybrané projekty k hodnocení v Bruselu. Projekt byl pečlivě zpracován ze strany žadatele a věříme, že bude Bruselem schválen,“ komentuje vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba z ministerstva školství.

“Integrace projektu BIOCEV do evropského výzkumného prostoru a propojení jeho výzkumu s ostatními evropskými centry, která za podpory Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace vzniknou v příštích letech v České republice, předpokládá, že se BIOCEV stane významnou křižovatkou vědy v srdci Evropy s potenciálem výrazně ovlivnit poznání a jeho přenos do praktického života,“ dodává ministr školství Josef Dobeš.

Cílem projektu je detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií s dopadem na kvalitu života, rozvoj znalostní ekonomiky a konkurenceschopnost ČR.

Centrum soustředí týmy renomovaných odborníků momentálně rozptýlených v šesti partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Středisko BIOCEV bude po plném rozběhu zaměstnávat 500 osob.

V biologickém výzkumu patříme ke světové špičce

„V oblastech biologického výzkumu, který je navrhován v rámci projektu BIOCEV, patří Česká republika ke světové špičce. To garantují také velká jména českého výzkumu, jež řídí jednotlivé navrhované části projektu," upozorňuje Kuba.

Zároveň však podotýká, že operační program podle všech standardů úspěšného vedení výzkumu vyžaduje spolupráci těchto zkušených osobností s mladými výzkumníky, kteří obvykle výzkum skutečně „dělají“ a publikují v odborných časopisech. "Projekt BIOCEV i tuto podmínku velmi dobře splňuje a vytváří tak výborné předpoklady pro budoucí dlouhodobý úspěch,“ konstatuje Kuba.

V hlavní roli protinádorové látky a antivirotika

Získané výstupy a poznatky by následně měly být díky spolupráci s řadou firem přímo uváděny do praxe, například v podobě nových léčiv „šitých“ na míru. Hlavní roli budou hrát protinádorové látky a nová antivirotika.

Vědci budou pracovat například na rozklíčování genů odpovědných za různé nemoci srdce, jater i za nedoslýchavost. Výzkum bude založen mimo jiné na provozování dvou klíčových špičkových vědeckých zařízení. V Centru zobrazovacích technik bude umístěn mimo jiné laserový fluorescenční mikroskop umožňující nahlédnout do živých buněk a tkáni s rozlišením blížícím se 0,0001 mm, Centrum pro fenogenomiku bude zkoumat geny a jejich interakce se zaměřením na podstatu chorob.

Centrum by mohlo začít fungovat v roce 2013

Centrum BIOCEV by se mělo rozkládat na pozemku o rozloze 24 000 m2 ve Vestci u Prahy. Pokud Evropská komise návrh projektu schválí, začne BIOCEV pilotně fungovat v roce 2013. Plný provoz by měl být zahájen o dva roky později. Zájem o výsledky výzkumu mají již nyní mnohé farmaceutické či biomedicínské společnosti.

„Centrum BIOCEV představuje i další impuls pro rozvoj regionu. Vytvoření pracovních míst, zlepšení konkurenceschopnosti firem, ale i tlak na dobudování sociální a dopravní infrastruktury regionu, to jsou spolu s celkovým zlepšením ekonomické výkonnosti regionu pozitivní dopady, které generují finanční prostředky získané z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,“ uzavírá ministr Dobeš.

Žadatelem o podporu z programu OP VaVpI, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je Ústav molekulární genetiky AV ČR. Vědeckým koordinátorem projektu je profesor Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd. Výše dotace dosahuje téměř 2,4 mld. korun.

Reklama

Výběr článků