Hlavní obsah

Miliarda na sociální začlenění

7. 10. 2015, 12:00
Právo, kil

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost zaměřené především na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková částka věnovaná na financování těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun.

Foto: Profimedia.cz

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením.

Článek

„Výzva Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, dále ti, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně bez práce, ale i lidé, kteří bojují se závislostmi nebo jsou vystaveni domácímu násilí,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Prevence sociálního vyloučení

Podpořeny mohou být také projekty, které vedou k většímu využívání sdílené péče (kombinace neformální péče poskytované lidmi, kteří pečují o osobu blízkou, s péčí, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních služeb). Typickým žadatelem v této výzvě mohou být podle ministryně Marxové například centra, která nabízejí seniorům pomoc v domácnosti, doprovod k lékaři nebo zajištění obědů.

Dále budou podporovány aktivizační a asistenční motivační programy, které napomáhají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.

Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit lze nalézt na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy.

Reklama

Související témata:

Výběr článků