Hlavní obsah

Mezinárodní výzkum otestuje dovednosti dospělých Čechů

13. 9. 2011, 12:48
Novinky, Karel Kvapil

V České republice proběhne od září 2011 do konce března 2012 mezinárodní výzkum dospělých zaměřený na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu.

Foto: Profimedia.cz

Dotazování provedou vyškolení tazatelé pomocí přenosných počítačů a bude trvat zhruba dvě hodiny.

Článek

Cílem mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), kterého se účastní 25 zemí světa, je zjistit numerické a čtenářské dovednosti dospělé populace ve věku 16–65 let a její schopnost řešit úkoly v prostředí informačních technologií.

Šestnáct tisíc to řekne za všechny

Protože dotazování všech dospělých obyvatel ČR by bylo příliš náročné a drahé, bude výzkum proveden pouze na reprezentativním vzorku obyvatel, tzn., že se občané nebudou moci do výzkumu hlásit. K účasti na výzkumu bude osloveno pouze 16 000 vybraných domácností.

Dotazování provedou vyškolení tazatelé pomocí přenosných počítačů a bude trvat zhruba dvě hodiny. Respondenti, kteří nebudou schopni pracovat s počítačem, obdrží tištěné verze materiálů. Účast ve výzkumu bude zcela anonymní, odpovědi účastníků nebude možno přiřadit ke konkrétním osobám.

Získané výsledky budou využity k rozvoji školního vzdělávání a školicích programů na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století.

Jak jsme na tom v porovnání se světem

Výsledky výzkumu budou porovnány v rámci jednotlivých zemí a ukáží, zda ČR se svými dovednostmi obstojí v mezinárodní konkurenci. Rovněž budou porovnány s obdobným šetřením, které v ČR proběhlo v roce 1998, což umožní srovnání, zda se úroveň dovedností dospělých v ČR v posledních letech zlepšuje, či zhoršuje.

Výzkum PIAAC probíhá pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V ČR jej na základě pověření MŠMT zajišťuje Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC a Národním vzdělávacím fondem s podporou ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Více informací na: www.piaac.cz ; www.facebook.com/piaac.cz.

Reklama

Výběr článků