Hlavní obsah

Liberec v představách mladých architektů

15. 6. 2011, 11:30
Právo, Barbora Silná

Studenti architektury na Technické univerzitě v Liberci (TUL) ukázali na radnici své představy o budoucí podobě města. Vyjádřili tak zároveň své stanovisko k nové podobě budoucího územního plánu Liberce, který mají zastupitelé na stole.

Foto: Barbora Silná, Právo

Studenti představili na půdě liberecké radnice své vize o budoucím rozvoji Liberce.

Článek

Pět týmů budoucích architektů představilo své projekty pod názvem Liberec, město s vizí – město ve 21. století.

„Projekty studentů asi do územního plánu nepůjdou zcela zakomponovat, ale jsou bezesporu velmi zajímavé,“ podotkl náměstek pro územní plánování v Liberci Jiří Rutkovský (USZ).

Město si přitom samo zadalo u studentů architektury vytvoření dlouhodobější vize Liberce. „Semestrální práce studenti vytvořili spolu s architekty Technické univerzity v Liberci z ateliéru Jiřího Janďourka a Zdeny Zedníčkové. Zadání dostali na základě smlouvy o spolupráci při vytváření strukturálního plánu, kterou město Liberec podepsalo s fakultou letos v dubnu na základě přijatého projektu,“ upřesnila mluvčí TUL Jaroslava Kočárková.

Přemístit průmysl na okraj města

Práce, které třináct studentů představilo na liberecké radnici, se od sebe pochopitelně lišily, ale všechny se shodovaly v tom, že největším problémem Liberce je rychlostní silnice a železnice, které dělí město na dvě části. Studenti se proto ve svých pracích zaměřovali na to, jak s tímto neodstranitelným valem pracovat.

Budoucí architekti tak navrhovali například zastřešení komunikace i železnice spolu s výsadbou zeleně. Pracovali také s přenesením některých průmyslových objektů z cenných pozemků prakticky v centru města anebo využitím ploch v okolí řeky Nisy a výsadbou zelených ploch.

Vrátit do centra bydlení

„Studentskými projekty bychom rádi poukázali na fakt, že pokud se rozvoj města řídí ucelenou vizí s dlouhodobým výhledem, můžeme se vyvarovat některých krátkozrakých rozhodnutí,“ řekla k tomu architektka Zdena Zedníčková.

Také její kolega Jiří Janďourek hodnotil projekty studentů velmi kladně. Líbí se mu, že studenti hájí trend hustšího osídlení centra města a vystupují proti bezhlavé expanzi do okolní krajiny.

„Jejich návrhy ukazují na důležité prostory a místa v šířeji chápaném centru města a snaží se posilovat silné stránky těchto míst, nacházet jejich skryté kvality a vytvářet tak intenzívní prostředí přímo ve městě s různou kvalitou jejich atmosféry a specifik,“ shrnul Janďourek.

Reklama

Související témata:

Výběr článků