Hlavní obsah

Ke zveřejnění všech maturitních výsledků dojde později než loni

22. 6. 2017, 14:07
Novinky,

Ministerstvo školství slíbilo, že od letošního roku bude běžně zveřejňovat anonymizovaná data ze státních maturit. Pro data z jarního kola počítá s termínem 31. července, z podzimního pak s 1. listopadem. V loňském roce dostaly školy výsledky úloh všech maturitních testů k dispozici 16. května, veřejnosti byly dostupné na webu o pouhých šest dní později, tedy 22. května.

Foto: Ludmila Žlábková, Právo

Ilustrační foto

Článek

Letos dostaly školy výsledky úloh 15. května, pro veřejnost ale nejsou všechny dostupné ani šest týdnů po konání zkoušky. Možnost veřejného posouzení kvality úloh a výsledků maturitních testů je tak podle vzdělávací organizace EDUin omezena.

„Vzbuzuje to pochybnost, zda ministerstvo školství opravdu hodlá zveřejňovat data v takových termínech a takové podobě, aby to umožnilo kvalitnější debatu o vzdělávání a úloze plošných zkoušek, maturit a přijímaček,“ uvedla organizace.

Čekání na přezkumné řízení

„Situace je složitější, chtěli bychom zdůraznit, že MŠMT ani Cermat se dalšímu zveřejnění nebrání, ale v současné době stále probíhá přezkumné řízení. Jeho průběh má dopad do jednotlivých dílčích výsledků,” napsalo Novinkám ministerstvo s tím, že zveřejnění dat ihned po předání hodnocení žákům by mohlo skutečné výsledky zkreslit.

V současné době využilo práva požádat o přezkoumání výsledku a průběhu didaktických testů zhruba 2500 žáků, u kterých může dojít k úpravě hodnocení, případně k umožnění zkoušku opakovat, pokud byl průběh zkoušky narušen.

Přezkumné řízení na ministerstvu bude za jarní zkušební období uzavřeno v průběhu druhého červencového týdne letošního roku. Proto se pro finální zpracování veřejných dat stanovil termín 31. červenec.

Infozákon nemá umožňovat odklad

„O data, která ministerstvo hodlá zveřejňovat až k 31. červenci, může kdokoli požádat mnohem dříve,“ připomněl nicméně Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data – odtajněno.

„Podle zákona o svobodném přístupu k informacím (takzvaného Infozákona) mu ministerstvo musí data vydat. Na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů data mohou (a mají) obsahovat údaj o pohlaví žáka a o široké skupině oborů, do níž patří jeho obor studia. Z údajů na portálu organizátora maturit Cermatu je zřejmé, že mezi sledovanými skupinami oborů existují obrovské rozdíly ve výsledcích celých testů. Jejich studium po jednotlivých úlohách může přinést velmi hodnotné informace i učitelům,“ pokračoval.

Infozákon podle něj žádnou možnost „odložit” poskytnutí dat na určitý termín nezná, maximálně o 10 dní, ale o tom musí být žadatel informován do 15 dní od přijetí jeho žádosti.

Výsledky testu z češtiny už veřejně dostupné jsou

Zástupci organizace EDUin se otázali ministerstva školství, proč letos dosud nebyly zveřejněny na webu výsledky všech úloh.

Na doplňující dotaz Novinek, k jaké změně došlo za poslední dny, Botlík odpověděl, že se zveřejnila jen totálně anonymizovaná data z maturitního testu z předmětu Český jazyk a literatura. O ta si dle svých slov požádal podle Infozákona ihned poté, co zjistil údajné manipulace s výsledky některých úloh. [celá zpráva]

Školský resort ale namítl, že výsledky z testu z češtiny zveřejnil již 13. června, a to ve stejné podobě jako v roce loňském.

„Pokud chceme umožnit veřejnosti, aby rozuměla, jakým směrem a proč se vyvíjí státní maturita, je třeba mít každoroční veřejně přístupnou a srozumitelnou závěrečnou zprávu. Měla by pojmenovat aktuální stav a zároveň zařadit konkrétní ročník maturity do kontextu jejího vývoje od roku 2011,” shrnul odborný konzultant EDUin Tomáš Feřtek.

Hlavní jsou každopádně studenti. „Každý žák má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky,” uzavřelo ministerstvo.

Reklama

Související články

Výběr článků