Hlavní obsah

Jihlavské polytechnice ministerstvo prodloužilo a rozšířilo akreditaci

6. 1. 2010, 12:00 – Jihlava
Právo, ťas

Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) byla prodloužena akreditace všech nabízených bakalářských studijních programů do 31. října 2013. Studijní obor Cestovní ruch byl nově rozšířen o kombinovanou formu studia. Informovala o tom vedoucí kanceláře rektora Hana Pospíchalová.

Článek

Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bylo vydáno na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise, která během 2. pololetí roku 2009 podrobila vysokou školu plánovanému hodnocení její činnosti. Hodnocení bylo zaměřeno na úroveň vzdělávacích a tvůrčích aktivit, personální, materiální, technické, administrativní a informační zajištění výuky a provozu školy a na VŠPJ se uskutečnilo poprvé v pětileté historii školy.

První veřejná neuniverzitní škola

Vysoká škola polytechnická Jihlava byla založena v červnu 2004 jako první veřejná neuniverzitní vysoká škola v České republice a je dosud jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. V únoru 2005 začala výuka v jednotlivých studijních programech a oborech, která se postupně rozšiřovala.

V současné době škola poskytuje vzdělání pro zhruba 2500 studentů v 6 bakalářských tříletých studijních oborech - Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Kromě prezenční formy studia je možno obory Finance a řízení, Počítačové systémy a od akademického roku 2010/2011 i obor Cestovní ruch studovat také v kombinované formě studia. Absolventi získávají titul bakalář.

VŠPJ se také stává významným zaměstnavatelem v regionu. V kmenovém stavu je již 170 pracovníků, služeb dalších odborníků využívá škola externě na krátkodobé úvazky. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků