Hlavní obsah

Granty na podporu zkvalitnění výuky

20. 1. 2014, 8:00
Novinky, kil

Školy mají i letos možnost získat prostřednictvím Nadace ČEZ prostředky na popularizaci výuky fyziky a zlepšení přístupu handicapovaných studentů ke vzdělání. Zájemci o podporu mohou během ledna a února žádat o příspěvky z grantových řízení Oranžová učebna a Oranžové schody. Granty jsou určeny všem základním, středním a vyšším odborným školám.

Foto: Profimedia.cz

Projekt Oranžové schody pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty.

Článek

Zatímco vloni se školy mohly přihlašovat do grantových řízení průběžně po celý rok, letos přijímá Nadace ČEZ žádosti do prvního března. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz.

Výsledky žádostí do konce března

„Díky zkrácenému termínu podávání žádostí budeme všechny uchazeče informovat o výsledku nejpozději do 30. března. Vítězné školy tak budou moci začít s realizací svých projektů bez zbytečných průtahů,“ říká Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Oranžové schody odstraňují bariéry

Projekt Oranžové schody slouží k odstraňování architektonických bariér nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček nebo schodolezů a pomáhá tak mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty. Od loňského roku mohou školy navíc žádat také o příspěvky na stavební či mechanické úpravy prostor nebo stávajících zařízení. Maximální výše příspěvku činí 500 000 Kč.

Oranžové učebny zvyšují zájem o fyziku

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat výuku fyziky na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy mohou žádat o nadační příspěvek na nákup a instalaci výukových zařízení a pomůcek. Studenti tak mohou pracovat s nejmodernějším vybavením včetně speciální výpočetní techniky a seznamovat se efektivněji s probíraným učivem prostřednictvím zábavných pokusů a názorných ukázek. Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč.

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních Oranžová učebna a Oranžové schody najdete na stránkách www.nadacecez.cz.

Reklama

Výběr článků