Hlavní obsah

Entomologové rozluštili příbuzenské vztahy pozoruhodných brouků z Blízkého východu

20. 12. 2019, 16:42
Novinky,

Záhadu příbuzenských vztahů evolučně zajímavé linie brouků z Blízkého východu a Íránu se povedlo rozluštit mezinárodnímu týmu vědců pod vedením Robina Kundraty z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Foto: Univerzita Palackého

Detail hlavy brouka rodu Cydistus

Článek

Pomocí analýzy molekulárních dat a studie morfologických znaků zařadili brouky ze skupiny Cydistinae do příbuzenského vztahu k americkým světélkujícím broukům blízkým kovaříkům či světluškám.

Brouci skupiny Cydistinae, kteří dosud obsahovali pouze sedm popsaných druhů jednoho rodu Cydistus z oblasti od Malé Asie po Írán, byli pro systematické entomology donedávna oříškem.

„Skupina obsahuje unikátní kombinaci morfologických znaků, což vědcům vždy znesnadňovalo její správné zařazení v rámci systému brouků. Přestože někteří autoři poukazovali na fakt, že Cydistinae sdílejí některé morfologické struktury se zástupci americké světélkující čeledi Phengodidae, jiné znaky byly odlišné a hypotézu nepotvrzovaly. Chyběla i jakákoli fylogenetická analýza, která by postavení Cydistinae testovala,“ popsal nesnáze při určení příbuzenských vztahů hlavní autor studie Robin Kundrata z katedry zoologie.

Na výzkumu kromě jeho studentky z Univerzity Palackého spolupracovali také Dominik Vondráček z pražského Národního muzea a kolegové z Německa, Ruska a Spojených států.

Samice i larvy neznámé...

Dosud se navíc vědci při studiu příbuzenských vztahů Cydistinae museli spoléhat jen na morfologické znaky dospělých samců, jelikož samice ani larvy nejsou pro tuto skupinu vůbec známy. Zoologové tak tyto druhy hmyzu řadili mezi ty s nejistým postavením.

Český vědec našel na neprobádaném tichomořském ostrově nejen nové druhy mravenců

Věda a školy

Vědcům se nyní poprvé podařilo sekvenovat DNA několika zástupců skupiny Cydistinae, mohli tak díky tomu testovat příbuzenské vztahy této skupiny na základě molekulárních dat.

Výsledky fylogenetických analýz založených na takzvaných sekvencích jaderných a mitochondriálních genů v kombinaci s podrobnou studií všech dostupných morfologických znaků dokázaly, že Cydistinae patří do čeledi Phengodidae. Spolu s nimi jsou pak tito brouci příbuzní asijské čeledi Rhagophthalmidae.

Železniční červi

„Phengodidae i Rhagophthalmidae patří do příbuzenství světlušek a kovaříkovitých brouků. Stejně jako tyto linie mají schopnost bioluminiscence, tedy dokážou emitovat světelné záření. Tento jev je nejnápadnější hlavně u larev amerických Phengodidae, které mají na hrudi a zadečku 11 párů nazelenale svítících bioluminiscenčních orgánů. Díky své podobnosti se svítícím vlakem jedoucím noční krajinou se tyto larvy v angličtině nazývají ‚railroad worms“ – železniční červi," podotkl Kundrata.

Podle něj je tedy možné, že na Blízkém východě a v Iránu žijí podobně svítící larvy brouků ze skupiny Cydistinae. Zatím je tam však nikdo neobjevil.

V čínském lese nečekaně nalezli unikátního světélkujícího kovaříka. Pomohl i vědec z Olomouce

Věda a školy

Dalším překvapivým výsledkem bádání je popis druhého rodu v rámci Cydistinae, který dostal jméno Microcydistus. Jediný dosud známý druh této linie se vyznačuje drobným tělem a redukovaným ústním ústrojím.

Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Zoological Journal of the Linnean Society.

Reklama

Související články

Výběr článků