Hlavní obsah

Dvanáctihodinový směnný provoz je zastaralý, říká odborník

9. 4. 2018, 12:15
Novinky,

Podle průzkumu Českého statistického úřadu pracuje v Česku 29 procent zaměstnanců ve směnném režimu. V rámci EU se tak řadíme v práci na směny na 5. místo. „Bohužel oproti jiným státům u nás stále převládá zastaralý 12hodinový směnný provoz, který je ve srovnání s osmihodinovým neefektivní, nezdravý a z dlouhodobého pohledu na základní životní potřeby demotivační,“ upozornil v rozhovoru pro Novinky Roman Urban, odborný konzultant z poradenské společnosti Déhora.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Novinky již informovaly, že konkrétně loni pracovalo ve směnném provozu 1,2 miliónu Čechů.

„Našich 70 zaměstnanců pracuje standardně ve třech směnách. V hektických obdobích pak využíváme přesčasových směn a brigádníků,“ uvedla například Jana Kremlová, ředitelka firmy Alika, jež vyrábí pražené ořechy a slané zákusky.

Ne všude však lze řešit exponované pracovní období přijetím brigádníků – mimo jiné u firem zajišťujících přepravu zboží. „Naše práce je v podstatě odborná, výkyvy vytíženosti musíme řešit vyšším pracovním nasazením, prodloužením pracovní doby nebo v dlouhodobějším horizontu investicemi do automatizace,“ vysvětlil Jiří Šindler, obchodní ředitel spediční a logistické společnosti Bohemia Cargo. [celá zpráva]

Jak připomíná Roman Urban z mezinárodní poradenské skupiny Déhora, která před rokem otevřela českou pobočku a stala se poradcem v oblasti plánování pracovní síly na tuzemském trhu, 12hodinový směnný provoz není zdravý.

Foto: Déhora

Roman Urban

Je podle něj třeba se snažit lidem poskytnout řešení, která mají v oblasti práce na směny příznivý dopad nejen na výkon, nemocnost či fluktuaci (časté změny práce), ale i na spokojenost samotných zaměstnanců.

Jakými způsoby mohou firmy pečovat o zdraví zaměstnanců?

Zaměstnavatel by měl pracovníkům vytvořit takové pracovní prostředí a podmínky, které budou pozitivně ovlivňovat jejich zdravotní stav a celkovou spokojenost.

Ve výrobních podnicích jde o posuzování rizik v podobě velkého množství prachu, hluku, škodlivých výparů či nedostatku světla a následné přijetí zlepšujících opatření. Při běžné kancelářské práci to pak mohou být ergonomické požadavky jako vhodně zvolená židle nebo stůl.

Směnnost zvládají lépe mladší lidé a ti, kteří jsou více nezávislí a nepečují o děti nebo jiné blízké osoby.

Zahraniční společnosti jsou v této oblasti o kousek dál a zabývají se i vlivem délky pracovní doby a jejím rozložením v průběhu dne.

Správné nastavení směn vede nejen ke zlepšení zdraví, ale i sociálního života zaměstnanců. Primárním výsledkem je kromě zvýšené produktivity a spokojených stabilních zaměstnanců i vyšší míra atraktivity zaměstnavatele v regionu.

Jaký je konkrétní dopad práce na směny na zdraví a psychiku člověka?

Nejnáročnější a hojně využívaný je třísměnný provoz běžící sedm dní v týdnu. Takové nasazení, přidáme-li k tomu 12hodinové směny, s sebou nese i určité oběti a má dopady na zdravotní i sociální aspekt života zaměstnanců.

Často i nevědomky nevhodným plánováním pracovní síly dochází k narušování biologických hodin člověka a potřeby odpočinku. Výsledným efektem jsou vyčerpaní, nemocní nebo i psychicky podráždění zaměstnanci.

Z dlouhodobého hlediska může nesprávný model směn způsobit chronické efekty a problémy se srdcem, s krevním tlakem, se zažíváním nebo může vyvolat nespavost a deprese.

Jaké jsou obecně výhody a nevýhody práce na směny?

Práce na směny má své plusy i minusy, je to vždy otázka osobního vnímání a preferencí, a to jak z hlediska využívání svého časového fondu, tak finančního ohodnocení.

Negativně zaměstnanci vnímají zejména práci o sobotách a nedělích, práci v noci a v případě 12hodinových směn i značné fyzické zatížení.

Pro někoho je naopak zajímavé získat benefity v podobě příplatků za víkendy, svátky či noční směny, případně volné dny během pracovního týdne.

Lze nějak šikovně skloubit práci na směny s rodinou?

V ČR zatím směnový systém nastavuje převážně zaměstnavatel, záleží jen na něm, zda se snaží vyjít vstříc. Klientům předkládáme a doporučujeme prosazovat různé přístupy a modely směnnosti práce, které například nabízejí méně nočních směn, více volných víkendů, případně i tvorbu vlastního, individuálního rozpisu práce tak, aby mohli rodinní příslušníci a přátelé trávit více času spolu.

V řadě evropských zemí se nám osvědčil koncept takzvaného samoplánování, kdy zaměstnanec dostane možnost naplánovat si směny tak, jak mu to vyhovuje. Může to být pro něj zajímavým benefitem – i lákavějším než třeba vyšší finanční ohodnocení.

Jak tedy směny střídat?

Pro nastavování směn existuje několik základních doporučení. Lidskému tělu je nejpřirozenější rotace směn ranní–odpolední–noční, délka by neměla být delší než devět hodin. Tělo se rychleji a lépe vypořádává s takzvanou rychlou rotací.

Počet směn v řadě za sebou by se měl pohybovat v závislosti na namáhavosti práce, a to v rozsahu dvě až čtyři směny.

Je rozdíl ve zvládání práce ve dne a v noci?

Biologické hodiny ovlivňují naši pozornost i výkon v závislosti na denní době. Lepší výkony podávají lidé pracující ve dne, na nočních směnách je pak větší riziko úrazu i nekvalitně odvedené práce. Roli hraje i to, jak jsou směny řazeny za sebou. U tří po sobě jdoucích denních směn se riziko úrazu sice také zvyšuje, ale podstatně méně.

Lidé pracující ve směnném režimu by proto měli mezi směnami hlavně pravidelně odpočívat, spát minimálně šest hodin a dodržovat zásady zdravého stravování. Řada firem rovněž nabízí zaměstnancům mnoho relaxačních aktivit jako masáže, plavání, posilovnu...

Když to shrneme, pro koho je práce na směny vhodná?

Z praxe mohu potvrdit, že práce na směny populární není, a to zejména kvůli nočním směnám a pracovním víkendům. Směnnost zvládají lépe mladší lidé a ti, kteří jsou více nezávislí a nepečují o děti nebo jiné blízké osoby.

Díky příplatkům může být směnnost výhodná pro ty, kteří si chtějí více vydělat. Celkově je ale možné říci, že práce na směny je vhodná spíše z krátkodobého hlediska.

Reklama

Související články

Výběr článků