Hlavní obsah

Děčínský magistrát našel bič na lajdácké úředníky

25. 8. 2011, 11:52
Novinky, Karel Kvapil

Ještě před pár roky platilo, že největší rezervy v oblasti efektivity práce jsou ve státní správě. Úředníci totiž trávili brouzdáním na internetu a počítačovými hrami nadprůměrnou dobu. Monitorovací nástroje pro sledování výkonu zaměstnanců si však našly cestu i na úřady a pracovní morálka úředníků se pod jejich vlivem zlepšuje. Jedním z příkladů je Magistrát města Děčín.

Foto: Profimedia.cz

Zaměstnanci v institucích státní správy a samosprávy už nemohou tak jako dříve zcela beztrestně lenošit.

Článek

„Zaměstnanci v institucích státní správy a samosprávy už nemohou tak jako dříve zcela beztrestně podléhat všem lákadlům, která internet a sociální sítě poskytují. Jejich nadřízení si v rostoucí míře pořizují účinné nástroje, s nimiž mohou jejich mimopracovní činnost zjistit, zdokumentovat a na základě toho je postihovat,“ konstatuje Martin Hnízdil, AuditPro manažer společnosti truconneXion, která uvedený software vyvíjí.

Státní správa dohání soukromý sektor

Z obchodních statistik společnosti truconneXion je zřejmé, že státní správa zareagovala s určitým, zhruba ročním zpožděním za komerčním sektorem. V současné době lze ale mluvit o jednoznačném trendu.

„Poptávka ze strany institucí veřejného sektoru pozvolna roste od roku 2007, ale až v průběhu roku 2009 jsme zaznamenali strmý nárůst poptávky o 22 %. Tento zájem o nástroje monitorování zaměstnanců trvá i v první polovině roku 2011,“ dokládá čísly Martin Hnízdil.

Ze mzdových úspor nakoupili kontrolní software

Hnacím motorem většího zájmu o monitorovací software je jednoznačně snaha úřadů ušetřit. Na děčínském magistrátu přistoupil k monitorování v době, kdy úřad snižoval počty úředníků. „V roce 2007 a počátkem roku 2008 jsme hledali nejrůznější možnosti monitorování práce zaměstnanců na počítačích a využili jsme jednorázové nabídky, která trvala jeden měsíc,“ říká tajemník Magistrátu města Děčín Jaromír Zajíček a dodává:

„Monitorováno bylo přibližně 170 osob, tedy cca 80 % všech zaměstnanců úřadu. Vyhodnocení bylo provedeno do 1 měsíce po ukončení sledování a dále ještě byly provedeny podrobné analýzy u některých jednotlivců, abychom někoho neoprávněně nepoškodili,“ doplňuje tajemník Jaromír Zajíček.

Proflákali více než hodinu denně

Monitoring zjistil, že zaměstnanci Magistrátu města Děčín plošně nevyužívají zhruba 15 % své pracovní doby. „Nepříznivý výsledek jednoznačně vyvrátil námitky, že je počet úředníků poddimenzován, že nestíhají svou práci a že je nedostatečná zastupitelnost v případě nemoci a podobně,“ shrnuje Jaromír Zajíček nejčastější výmluvy ze strany svých podřízených.

Viníci přišli o prémie

V souvislosti s porušením pracovněprávních předpisů se zaměstnavatel rozhodl potrestat 56 zaměstnanců, většinou krácením pohyblivých složek mzdy. Prostředky vynaložené na jednoměsíční monitorování se úřadu vrátily téměř pětkrát a získané úspory na mzdách umožnily děčínskému magistrátu zakoupit vlastní monitorovací software.

„Monitorování teď provádíme sami, taktéž vyhodnocení. Již jsme od té doby monitorovali dvakrát, vždy po dobu přibližně dvou měsíců. Při druhém monitorování jsme přistihli dvacet zaměstnanců, při třetím šest. Cena softwaru se již zaplatila,“ bilancuje Jaromír Zajíček z Magistrátu města Děčín.

Jde to i s méně lidmi

Monitoring zaměstnanců byl jedním z nástrojů postupného zefektivnění chodu úřadu, který postupně snížil stav zaměstnanců na stávajících 258 lidí. V roce 2003, kdy na děčínský magistrát Jaromír Zajíček nastoupil, tam pracovalo 372 zaměstnanců. Podle výsledků kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje je práce prováděna bez závad i při nižším počtu zaměstnanců.

Reklama

Výběr článků