Hlavní obsah

Centrum pro výzkum nádorových onemocnění vznikne díky podpoře EU

1. 12. 2010, 8:00 – Brno
Právo, ťas

Ministr školství Josef Dobeš včera podepsal dotaci téměř 300 miliónů korun pro projekt vybudování Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO), jehož realizátorem je brněnský Masarykův onkologický ústav.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ministr školství Josef Dobeš (VV)

Článek

Masarykův onkologický ústav v Brně získal dotaci na výzkumné centrum z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Samotný projekt centra vznikal v letech 2009-2010 a je reakcí na rostoucí poptávku po prohloubení studia poznatků v oblasti výzkumu nádorových onemocnění a jejich přenos do aplikační, potažmo komerční sféry.

Jako hlavní cíle si projekt RECAMO vytkl vybudování moderního výzkumného centra vybaveného nejmodernějšími technologiemi a spolu s tím také vytvoření týmu světově uznávaných odborníků a lékařských specialistů v oblasti onkologického výzkumu.

Aktivity tohoto týmu expertů různých specializací budou směřovat především k nalezení nových biomarkerů (indikátorů biologického stavu) pro metastázování lidských nádorů a jejich rezistenci k léčbě při využití experimentálních modelů. Hlavním přínosem projektu RECAMO bude propojení vědců zabývajících se základním výzkumem v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe.

Nové výzkumné centrum v Brně přispěje i ke zkvalitnění vzdělání a možnostem odborného růstu pregraduálních a postgraduálních studentů, přičemž jim zároveň nabídne příležitosti pro další kariérní růst.

Projekt RECAMO se jako první projekt zařadil do sítě evropských vědeckých infrastruktur ESFRI v biomedicíně, a to konkrétně v konsorciu BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), které se zabývá dlouhodobým uchováváním biologického materiálu, jako např. tkání a sér pacientů pro účely budoucího výzkumu. V této oblasti bude RECAMO spolupracovat zejména s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a dalšími pracovišti v České republice.

Reklama

Související témata:

Výběr článků