Hlavní obsah

Brněnští vědci popsali způsoby uvolňování genetické informace viru

28. 12. 2021, 15:10 – Brno

Vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně popsali různé způsoby uvolňování genetické informace z virového genomu. Při výzkumu spojili znalosti z oboru virologie s pozorováním z elektronového mikroskopu a počítačovou simulací. Výsledky uveřejnil odborný časopis Americké chemické společnosti ACS Nano, sdělila mluvčí institutu Ester Jarour.

Foto: Lukáš Sukeník, CEITEC MU

Dva různé způsoby uvolnění genomu z viru získané díky kombinaci počítačových simulací a elektronové mikroskopie

Článek

Tým pod vedením Roberta Váchy z institutu CEITEC popsal hned několik způsobů uvolňování virového genomu a dokázal rovněž určit, jak vlastnosti virových částic určují způsob uvolňování.

Viry obecně při infekci pronikají do buněk, kde uvolňují genetickou informaci. Výzkumníci tak chtěli proces přesně popsat a zjistit, jak vlastnosti virových částic určují způsob uvolňování. Dosavadní experimenty naznačovaly, že existují různé způsoby.

Nové poznatky brněnských vědců mohou snížit cenu i toxicitu léčby leukémie

Věda a školy

Genetická informace může unikat pomalu přes mezery v ochranném obalu zvaném virová kapsida. Existují však i kapsidy bez mezer, které přesto umožňují uvolnění genetické informace.

Možnost využití při vývoji antivirotik

„Naše nedávné výsledky ukázaly, že virové kapsidy se mohou rozevřít, a genom by tak mohl unikat rychle. V této publikaci jsme ukázali, že obě cesty jsou možné, a podařilo se nám objasnit, jak fyzikální vlastností kapsidy určí, který ze způsobů uvolňování genomu z viru bude ten hlavní,“ vysvětlil první autor studie Lukáš Sukeník, doktorand z výzkumné skupiny Roberta Váchy.

„Pokud pochopíme, jak se genom uvolňuje z viru na molekulární úrovni, mohou jiné výzkumné týmy tento poznatek využít k vývoji antivirotik,“ poznamenal Vácha.

A to např. takových, která by přichycením na virovou kapsidu zabránila nebo ztížila uvolnění virového genomu do buněk.

Dorazí první pilulky proti covidu pro domácí léčbu

Domácí

„Navíc lze tyto znalosti využít i při cílené dopravě nových léčiv do buněk pomocí kapsid podobných virům, které by mohly zvýšit účinnost léčiva a zároveň snížit jeho vedlejší účinky,“ doplnil Vácha.

Nové poznatky získali vědci díky kombinaci různých metod. Výzkumná skupina Pavla Plevky zajistila pomocí elektronového mikroskopu snímky virů přesně v momentu úniku genomu. Elektronové mikroskopy však obtížně zachycují dynamiku procesu, proto vznikl počítačový model viru.

Společnosti Sotio a Merck budou testovat protinádorový přípravek

Věda a školy

„Následné simulace uvolnění genomu doplnily snímky z elektronového mikroskopu o časový průběh, navíc odhalily různé možné způsoby otevření virové kapsidy. Díky změnám v modelu kapsidy jsme určili vliv různých fyzikálních vlastností kapsidy na způsob úniku genetické informace,“ uzavřel Vácha.

Reklama

Související články

Výběr článků