Hlavní obsah

Nové poznatky brněnských vědců mohou snížit cenu i toxicitu léčby leukémie

Nové poznatky brněnských odborníků mohou snížit toxicitu léčby chronické lymfocytární leukémie i její cenu. Studie zaměřená na interakci látek používaných při léčbě této nemoci naznačuje, že často používaná kombinace idelalisibu s rituximabem zřejmě nepřináší pacientům prospěch ve srovnání s léčbou samotným idelalisibem, sdělila mluvčí institutu CEITEC Masarykovy univerzity Ester Jarour.

Foto: CEITEC MU

Docent Marek Mráz, korespondenční autor studie a vedoucí výzkumného týmu

Článek

Výzkumný tým z institutu CEITEC a Fakultní nemocnice Brno pod vedením Marka Mráze ve své studii určitým způsobem vyvrací dosavadní poznatky o dvou léčivech (idelalisib a rituximab) společně užívaných při léčbě pacientů s chronickou lymfatickou leukemií, což je nejčastěji se vyskytující leukémie u dospělých lidí.

Vědci popsali, že po podání léku idelalisibu dochází na povrchu leukemických buněk k výraznému snížení hladin molekuly CD20, která je cílem terapeutické protilátky (rituximab).

Vědci zmapovali původ „enzymu nesmrtelnosti“

Věda a školy

Rituximab je monoklonální protilátka, která cílí právě na povrchový receptor CD20 blokující B-lymfocyty. Mráz připomněl, že se toto léčivo historicky často nasazuje při onkologické léčbě, protože velmi dobře funguje.

B-lymfocyty jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď.

Pro pozitivní léčebný efekt rituximabu je však zapotřebí dostatek CD20 proteinu na buněčném povrchu, ale po dvě desetiletí zůstávalo nejasné, jak přesně jsou hladiny CD20 na povrchu nádorových buněk regulovány. Nyní se ale s pomocí tuzemských výzkumníků ukázalo, že idelalisib příslušnou hladinu CD20 nejspíš snižuje.

„Poprvé jsme popsali, že idelalisib narušuje interleukin 4 - STAT6 signalizaci, čímž výrazně snižuje množství CD20 proteinu na buněčném povrchu,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí výzkumu Mráz.

Lékařka ze Strakonic bojuje s covidem v Ugandě

Domácí

Výsledky studie tedy podle něj naznačují, že v současné době používaná terapeutická kombinace uvedených dvou léků nemusí přinášet očekávané léčebné benefity. Jednoduše řečeno, idelalisib zabraňuje rituximabu, aby fungoval tak, jak má, a to tím, že snižuje hladiny CD20. A bez CD20 rituximab nefunguje.

„Pacientům je tak podávána kombinace, která je zbytečně toxická a drahá. Na základě našich poznatků bude potřeba provést další klinické studie,” shrnul Mráz.

Proč je idelalisib vhodnější?

Proč je ale tedy idelalisib vhodnější? Proč nepoužít samostatný rituximab (jehož účinnost „kazí“ působení idelalisibu), ale samostatný idelalisib ano?

„Rituximab samotný není dostatečně účinný při léčbě chronické lymfocytární leukémie, respektive odpověď na samotnou léčbu tímto lékem je jen krátkodobá,” vysvětlil pro Novinky Mráz.

Vliv na podobu klinických studií

Podle Mráze je pro účinnou léčbu nutné pochopit molekulární děje, které se odehrávají na úrovni nádorového B-lymfocytu, a jeho fungování v nádorovém mikroprostředí.

Vědci v Brně řeší poruchu řeči u lidí s parkinsonem

Věda a školy

„Zároveň je třeba detailně porozumět, jak funguje léčba a kombinace používaných léčiv, aby bylo možné dosáhnout co největšího léčebného benefitu pro pacienty. Data ukazují, že pravděpodobně není nutné pro klinický efekt u chronické lymfocytární leukémie idelalisib kombinovat s rituximabem. Lze tak potenciálně snížit toxicitu léčby i její cenu,“ doplnil.

Studie, kterou zveřejnil mezinárodní odborný časopis Haematologica, bude mít podle CEITEC vliv na podobu dalších klinických studií s idelalisibem a jeho kombinovaní s protilátkami proti CD20, případně i na jiné terapeutické kombinace.

Dvacetileté studentce ze Znojemska vrátila zrak unikátní operace

Věda a školy

Související články

Výběr článků

Načítám