Hlavní obsah

Asistenti žáků jsou terno, ale scházejí peníze

15. 6. 2015, 10:59
Právo, jim

Asistent učitele, který pomáhá při výuce slabším žákům, je dnes velmi žádaný. Přibývá dětí s různými diagnózami, cizinců, postupně se integrují postižené děti, které by dříve byly z běžných škol vyřazeny. Jenže učitel se musí věnovat pětadvaceti i více dětem najednou, navíc by neměl zapomínat ani na ty nadanější.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Třídy po deseti dětech na prvním a po sedmnácti na druhém stupni, jak to mají například v ZŠ Slatina nad Zdobnicí v Královéhradeckém kraji, jsou snem každého ředitele. Ale je to malá venkovská škola, a jelikož si ji obec chce udržet, přispívá na platy učitelů.

„Máme tady i děti s poruchami učení, ale vedeme hodiny nápravy a spoléháme na individuální přístup,“ řekla Právu zdejší ředitelka Drahoslava Tůmová.

Ráno asistentka, po obědě družinářka

Ve většině škol, které dostávají finance podle počtu žáků, se ředitelé spoléhají, že seženou k problematickým dětem asistenty. Ale na jejich mzdy stát nevydává moc peněz a školy si je zpravidla z vlastních prostředků dovolit nemohou.

Některé školy problém řeší šalamounsky. Na částečný úvazek zaměstnávají dopoledne asistentky, odpoledne tytéž ženy nastupují na částečný úvazek jako vychovatelky v družině.

„V součtu je to, jako by měla jeden úvazek vychovatelky,“ řekl Právu ředitel ZŠ Komenského v Domažlicích Ivan Rybár.

Plat asistenta, kolem deseti tisíc hrubého, není nijak atraktivní. Pokud už však školy asistenty seženou, pochvalují si je.

„Že to někdo vymyslel, je pro ty děti obrovský přínos. Nic lepšího než nám přiřadit peníze na asistenty stát udělat nemohl, protože je to výborná věc,“ sdělila Právu ředitelka ZŠ Jablonec nad Nisou-Rýnovice Jana Mašindová.

Ve škole má čtyři asistenty. Dva, kteří se starají o dvě zdravotně postižené děti, které se potýkají s pohybovým omezením v kombinaci s dalšími vadami, takže se od nich asistenti neodtrhnou. Další dva asistenti se věnují dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

„Jsou to většinou ty, jejichž rodiče chodí na tři směny. Máme i tu zkušenost, že pár hodin jsou ty děti doma samy, byť jsou z první druhé třídy. Asistent pedagoga se jim věnuje nejenom při výuce, ale třeba i ve školní družině. Takže dítě je připraveno do školy, i když zákonný zástupce s ním doma není,“ řekla Mašindová.

Z kantora je pomocník

Spolupráce s asistenty se jí daří, což připisuje také notné dávce štěstí. Asistenty se zde totiž stali bývalí učitelé, kteří kvůli nedostatečnému pedagogickému vzdělání museli začátkem roku opustit katedry.

Po složení asistentského kurzu ale dostali ve škole novou roli, mohli zůstat ve známém prostředí, pokračovat v příbuzném povolání a na své kolegy jsou zvyklí.

Nicméně jejich plat klesl o šest tisíc korun. Tabulkové mzdy pro asistenty začínají na 9550 korunách hrubého a končí na 19 700. Taková částka je však pro ně nedosažitelná. Většinou nedostanou ani plný úvazek, navíc záleží na tom, kolik peněz na jejich mzdy schválí krajský úřad. A ten se rozhoduje podle výše svých rezerv.

Asistenta ano, ale peníze hledejte sami

Mašindová tak třeba žádala o peníze na dva úvazky, ale dostala jen na 1,2 úvazku. Stávají se i případy, že kraj sice asistenta na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny schválí, ale nedá na něj ani korunu.

O dotace na sociální asistenty žádá ředitel ministerstvo školství. Ale to se neřídí harmonogramem školního roku, ale kalendářního, takže v prosinci si ředitelé nemohou být jisti, zda budou mít asistenta i v druhém pololetí.

Jak ale zdůrazňuje Mašindová, nejvíce to poškodí děti: „Znamenalo by to psychickou újmu. Je to prvňák zvyklý na určitý standard a péči, ale od 1. ledna by tam ta pomoc najednou nebyla?“

Nejistota kolem financování asistentů školy trápí a odrazuje je od inkluzivního vzdělávání, tedy zapojování lehce postižených dětí do hlavního vzdělávacího proudu. „Domnívám se, že když někdo někdy vyřkl slovo ‚inkluze‘, tak měl začít u peněz,“ dodala. Podle ní jsou „asistenti nedocenění, ale zároveň k nezaplacení“.

Pomoci má reforma financování

Ale ministerstvo školství počítá s tím, že problém vyřeší v rámci velké reformy financování středních a základních škol.

Školy by po reformě neměly být dotovány podle počtu přijatých žáků, takže nebude nutné zaplňovat třídy na maximum. Třídní kolektivy by se měly zmenšit, aby bylo více prostoru pro individuální přístup. A peníze na asistenty by měly být dostupnější.

„V rámci připravované reformy financování jsou prostředky na mzdy asistentů pedagoga navržené jako součást standardního financování pedagogické práce ve školách,“ sdělil Právu tiskový odbor ministerstva.

Reklama

Výběr článků