Hlavní obsah

Západočeská univerzita uzavřela smlouvy o partnerství s krajskými středními školami

17. 6. 2014, 13:14
Novinky, Alena Lochmannová

Rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová a ředitelé 17 středních škol z Plzně a Plzeňského kraje podepsali v pondělí 16. června na ZČU smlouvy o partnerství.

Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Cílem podepsaných smluv je spolupracovat zejména v oblasti rozvoje vzdělávání a získávání a udržení nejlepších studentů v regionu.

Článek

Cílem podepsaných smluv je spolupracovat zejména v oblasti rozvoje vzdělávání, vzájemné prezentace obou smluvních stran a získávání a udržení nejlepších studentů v regionu.

„Talentované studenty chceme podporovat například formou různých kurzů a letních škol či pořádáním olympiád a soutěží. Díky heterogennosti naší univerzity jsme připraveni nabídnout jim nadstandardní vzdělání v řadě oborů, kterým se po ukončení střední školy mohou věnovat při studiu některé z našich fakult,” uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

K naplnění společného cíle se univerzita a střední školy zavázaly podporovat všestranný rozvoj nejlepších studentů, zintenzivnit praxe studentů ZČU na středních školách a spolupráci s vybranými výchovnými poradci. Jako partneři budou vystupovat rovněž v oblasti marketingových strategií, popularizace přírodovědných a technických oborů nebo získávání finančních prostředků ze státních či jiných zdrojů.

Mezi školami, které uzavřely se ZČU smlouvu o partnerství, jsou plzeňské střední průmyslové školy stavební, strojnická, elektrotechnická a dopravní, dále Střední škola informatiky a finančních služeb, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Masarykovo gymnázium, Sportovní gymnázium, Gymnázium Mikulášské nám. a Gymnázium L. Pika. Z ostatních měst v Plzeňském kraji se přidala gymnázia z Blovic, Rokycan, Plas, Stříbra, Sušice, Klatov a Domažlic.

V budoucnu plánuje ZČU uzavřít obdobné smlouvy o partnerství i se středními školami z Jihočeského a Karlovarského kraje.

Reklama

Výběr článků