Hlavní obsah

Vrátit smysl práci pedagogů chce František Vaníček, nově zvolený děkan Pedagogické fakulty UHK

22. 2. 2016, 21:40 • Aktualizováno 23. 2. 2016, 20:02
Novinky, Dana Ehlová

Ve středu 17. února byl doc. PhDr. MgA. František Vaníček, PhD. zvolen děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Přestože do funkce nastoupí „až“ 10. června, přípravy na sestavování týmu, jednání s katedrami, jednání s vedením univerzity pro něj začaly téměř vzápětí po úspěšné volbě.

Foto: František Vaníček (archiv)

Prof. Kamil Kuča, zvolený kandidát na rektora UHK, a doc. František Vaníček, nový děkan PdF UHK.

Článek

Ve středu 17. února jste byl zvolen děkanem Pedagogické fakulty UHK. Můžete prozradit první pocity po oznámení výsledků - byl jste volbě přítomen?

Volbě jsem byl přítomen. Předcházela ji totiž prezentace kandidátů a především diskuse se členy akademické obce fakulty. Poté o novém děkanovi hlasoval Akademický senát PdF UHK, který je složen jak z pedagogů, tak i ze studentů fakulty. Výsledek volby mi samozřejmě přinesl radost. Souběžně jsem však cítil také silný pocit zodpovědnosti. Nechci zklamat důvěru ve mne vloženou. Čeká nás mnoho práce. A já se na tuto práci moc těším.

Co tomuto úspěchu předcházelo? Jak dlouho a v jakých pozicích působíte na královéhradecké univerzitě?

Na Univerzitě Hradec Králové působím již 21 let. Vyučuji na Hudební katedře PdF hru na varhany, hudební management a další disciplíny. Nicméně od začátku se na fakultě pohybuji také na různých jiných pozicích, např. jako člen disciplinární komise, nebo člen akademického senátu. V posledním období jsem byl dokonce jeho předsedou. Od začátku se rovněž věnuji řešení celofakultních problémů. Funkce děkana tedy pro mne není zcela něčím novým. O problematiku se zajímám dlouhodobě.

Do funkce nastoupíte v červnu. Co vás do té doby čeká?

Ihned druhý den po zvolení započala jednání o složení týmu proděkanů. Rovněž mne čekají série jednání s vedením univerzity, s vedoucími kateder naší fakulty apod. Je třeba připravit hladké převzetí úřadu od stávajícího vedení fakulty. Volby probíhají s poměrně velkým předstihem. To proto, kdyby se děkana nepodařilo v různých kolech zvolit a bylo třeba vypsat volby nové. Toto nyní nenastalo, a tak máme více času na přípravu, což je určitě dobře.

Motto vaší kampaně znělo: Aby byl svět na PdF ve správném rytmu! Přibližte tedy vaše priority po nástupu do čela fakulty.

Mým cílem je především vrátit smysl naší práci. Chci, aby fakulta uvnitř dobře fungovala, aby byli zaměstnanci spokojeni. Chci zlepšit komunikaci s vedením univerzity. A především se chci pokusit přispět ke změně způsobu financování učitelského vzdělávání ze strany státu. Současné nerovné podmínky mohou mít totiž podle mého soudu v budoucnu za následek zhoršení kvality profesní přípravy učitelů. A tomu musíme předejít. Velice mne v tuto chvíli trápí nízké platy našich zaměstnanců, které jsou v mnoha případech nižší než na základních a středních školách, což mi připadá nelogické, až degradující. Platy je proto třeba řešit prioritně, byť vím, že to bude velice komplikované a bude to trvat delší dobu.

Změna nastala nejen ve vedení PdF, také UHK má nového rektora, jímž se stal Kamil Kuča. Jak si představujete vztahy fakulty s rektorátem? 

Nového pana rektora si velice vážím, je to vynikající odborník a manažer. A musím také přiznat, že si s ním ve věci fungování univerzity a fakult velice rozumím. Domnívám se, že názorový soulad bude jistě jak pro fakultu, tak pro celou univerzitu výhodou. Dává mi naději, že se nám společně podaří všechny potřebné kroky a změny realizovat. Rád bych, aby celá naše univerzita lidově řečeno – táhla za jeden provaz. A k  tomu chci jako děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové přispět.

Reklama

Výběr článků