Hlavní obsah

Vojenští lesáci zachraňují na Šumavě vodu i pro kriticky ohrožené perlorodky

17. 10. 2019, 19:38
Novinky, Vratislav Konečný

Zadržovat vodu pro les i napajedlo pro zvěř bude znovuobnovený Puchárenský rybník na Šumavě, který sloužil před 100 lety jako klauza na plavení dřeva. Lesáci také chtějí zlepšit podmínky pro největší populaci kriticky ohrožené perlorodky říční ve střední Evropě. Ta v povodí Puchéřského potoka žije.

Foto: VLS

Obnovené vodní dílo

Článek

Šance zachránit perlorodku

Historické vodní dílo, které se začíná napouštět, se nachází na území Národní přírodní památky Blanice, kde se vyskytuje kriticky ohrožená perlorodka říční.

V povodí žije nejrozsáhlejší populace tohoto dlouhověkého mlže ve střední Evropě a jeho životní cyklus je zde vázán na čisté oligotrofní vody rozvětveného prameniště, jehož součástí je také tok Puchéřského potoka.

Perlorodka říční je dlouhověký mlž, dříve celkem hodně se vyskytující, známá byla především na Otavě. Je celosvětově ohroženým živočichem.  V Česku, Německu a Rakousku je kriticky ohrožena, v Lotyšsku, Nizozemsku a Polsku ji vyhubili.

Nejsilnější středoevropská populace perlorodky žije na území ve správě VLS v NPP Prameniště Blanice, do jejíhož povodí patří také Puchéřský potok.

Lesníci se snaží o obnovu přirozené biodiverzity

Obnova Puchárenského rybníka v rámci projektu Živá voda na Puchéřském potoce v povodí „perlorodné“ řeky Blanice asi 3,5 kilometru nad Arnoštovem v lesích vojenského újezdu Boletice vrátila do této části Šumavy objekt, který byl historicky funkčním prvkem pro plavení dříví na řece Blanici.

Šlo o tzv. splavovací nádrž, slangově nazývanou klauza či klauzura, jejímž vypuštěním se kdysi zvedala hladina toku, aby lesníci mohli plavit dřevo i za nízkého stavu vody. Obnova výrazně zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu.

„Investice se soustředila na podporu tohoto kriticky ohroženého druhu v souladu s plánem péče o národní přírodní památku i podmínkami záchranného programu perlorodky říční. Obnovou Puchárenského rybníka dojde ke vhodnému navýšení potravní atraktivity této vodoteče pro perlorodku,“ vysvětlil ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch.

Obnovují zaniklá vodní díla

Do roku 2019 tak v šesti lokalitách VLS v Česku i na Moravě vyrostly s využitím peněz ze strukturálních fondů Evropské unie tři desítky malých vodních děl, dalších dvacet chce státní podnik postavit v nejbližší době.

Na Šumavě byl obnoven zaniklý rybník u bývalé obce Skelné, rybník Za sklárnou u zaniklé německé osady Otice. Rekonstruovat se bude lesní nádrž Černý potok.

Reklama

Výběr článků