Hlavní obsah

Víme, kde bydíme? Odpověď pomůže nalézt přednáška o místních jménech Prahy 5

9. 6. 2014, 11:14
Novinky, Luděk Sefzig

V pondělí 9. června se v Praze Na Farkáni uskuteční další přednáška o vzniku pojmenování zajímavých míst a ulic v Praze 5. Akci pořádá sdružení EHSONF a městská část Praha 5.

Foto: Luděk Sefzig

Akce proběhne v motlitebně CASD v Peroutkově ulici.

Článek

Výbor občanského sdružení Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně (EHSONF) ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 zve veřejnost na další přednášku z cyklu s názvem Proč se tak jmenují aneb Víme, kde bydlíme a jak vznikl název našeho katastrálního území a naší ulice?

Přednáška se koná v pondělí 9. června od 18.00 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57 (BUS č. 137, st. Urbanova). Vstupné dobrovolné.

„V přednášce se příchozí dozvědí zajímavá fakta o původu jmen ulic v našem okolí. Ze setkání tak budeme odcházet s dobrým pocitem, že jsme se obohatili o poznatky o svém bydlišti,“ uvedla zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová, pod jejíž záštitou se akce uskuteční.

Víte, jak vznikl název lokality Farkáň a ulic Na Farkáně?

Pojmenování radlických ulic Na Farkáně (dříve také "na farkané") je odvozeno od hospodářské usedlosti čp. 26, které se říkalo Farkáň nebo také Malá. Usedlost čp. 26 stávala severně od kaple sv. Jana Nepomuckého nedaleko stanice metra Radlická.

V poslední podobě vznikla kolem roku 1850, až do konce si uchovala venkovský ráz, i když zemědělská výroba se zde neprovozovala už od 50. let 20. století. Usedlost tvořily dvě budovy, obytná a stodola, završené sedlovou střechou a spojené branou s vraty a brankou. Dvůr byl od 70. let v rozvalinách a dnes již neexistuje. Ulice Na Farkáně nesou toto pojmenování od roku 1931.

Obecně je možné říci, že tradovaná pojmenování usedlostí často vycházela např. ze jména původního majitele, které však mohlo být i různě zkomoleno. Další informace by mohly být uvedeny v článku Hanuše Entnera (ENTNER, Hanuš. Na Farkáně. Zpravodaj dobrovolných aktivů Státní památkové péče a ochrany přírody v Praze. 15. 10. 1976, s. 21.)

Představu o rozsahu pozemků označovaných v roce 1840 pomístním jménem "na farkane" si můžete udělat z tzv. Císařských otisků Stabilního katastru. V tištěné podobě je naleznete v knize Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840-1842), online jsou dostupné na http://archivnimapy.cuzk.cz/.

Zdroj: Národní knihovna ČR

Reklama

Výběr článků