Hlavní obsah

V Přepychách na Rychnovsku přepisují historii

31. 7. 2018, 20:49
Novinky, Dana Ehlová

28. červenec 2018 se v historii Přepych na Rychnovsku zařadí mezi VELKÉ dny a kronikář ho zapíše jako den ve znamení zvonů a hasičů.

Foto: Dana Ehlová

Starostka Přepych Zdeňka Seidelová a zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek pózují u zvonu sv. Jiří.

Článek

Z iniciativy starostky Zdeňky Seidelové byl letos realizován projekt obnovy vzácných zvonů v kostele sv. Prokopa, v rámci něhož provedl zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek opravu dvou kusů pocházejících z poloviny 16. století a na základě smlouvy s obcí Přepychy zároveň odlil v holandském Astenu zvon nový, jenž po dlouhých 76 letech znovu zkompletuje trojici, která původně ve věži zněla.   

Poslední červencovou sobotu byl zvon posvěcen a jeho patronem se stal svatý Jiří. Slavnostní mše začala v 10 hodin. Všichni příchozí u vstupu do svatostánku obdivovali bílými květy a zeleným břečťanem ověnčený zvon, zdobený ornamentálním pásem z lipových listů, reliéfy sv. Jiří a znaku obce s nápisem Přepychy 2018, autorským nápisem a značkou zvonárny.

Během obřadu v kostele sv. Prokopa bylo také zmíněno: „Sv. Jiří, statečný římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, je patronem mnoha zemí i měst a se nyní stane nejen patronem nového zvonu, ale i celé obce Přepychy. Ať hlas zvonu vyvolaný jeho srdcem se nese dál k srdcím lidí.“   

Posvěcení se zhostil pomocný biskup královéhradecký Josef Kajnek a on také nechal jako první zvon zaznít, když na něj poklepal. První „zvonění“ pak provedli i dva kmotři – starostka Zdeňka Seidelová a známý režisér Jiří Strach, jenž se stal jedním z prvních dárců, kteří přispěli na sbírkové konto. Zvon symbolicky rozezněl i mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, jenž jeho výrobou navázal na dílo svého děda, který odlil původní zvon, zrekvírovaný za německé okupace.

A pak už malé kladívko putovalo z ruky do ruky. Výjimečnou příležitost si nenechali ujít mnozí z těch, co přispěli na výrobu sedmisetkilového unikátu a tím se zasloužili o úspěch dalšího nevšedního projektu ve své obci.  

Jakmile jedna slavnost skončila, převzali pomyslnou štafetu členové sboru dobrovolných hasičů. Trojice mužů ve slavnostních uniformách s prapory vedla dlouhý průvod k hasičské zbrojnici. Ta prošla v roce, kdy místní sbor slaví 140 let od svého založení, viditelnou proměnou vzhledu i využití.

V přízemí objektu čp. 125 vznikl dokonce výstavní prostor. „Mám velkou radost, že se nám společně podařilo vybudovat expozici pro historickou hasičskou techniku, jež je zároveň vzpomínkou a poděkováním všem, kteří se dobrovolně a nezištně podíleli a podílejí na životě spolku řídícího se heslem Vlasti ku prospěchu – bližnímu ku pomoci,“ zdůraznila před slavnostním vysvěcením starostka obce Zdeňka Seidelová. 

Vedení obce za podporu a realizaci akce poděkoval Josef Marek, starosta SDH, o záznamech požárů v obecní kronice promluvil Vladimír Zdeněk.

Následovalo nezbytné přestřižení pásky a pak už jen slova obdivu k naleštěné funkční stříkačce, tzv. trojkombinaci, jež slouží svému účelu už více než devadesát let.

Oficiality skončily. Nastal čas pro zábavu, hudbu, hry, ukázky hasičského umění a také pro hašení. Uhasit v tropické červencové sobotě žízeň bylo stejně náročné jako likvidace nejednoho požáru.  

Reklama

Výběr článků