Hlavní obsah

V Bílovicích nad Svitavou se slavilo

8. 9. 2016, 11:23
Novinky, Martin Habáň

V sobotu 3. září proběhla v Bílovicích nad Svitavou oslava u příležitosti oficiálního předání nového středu obce. Po desetiletích plánování a snah o vytvoření důstojného centra obce se podařilo uvedenou myšlenku zrealizovat.

Foto: Obec Bílovice nad Svitavou

Starosta obce Miroslav Boháček (vlevo) při slavnostním otevření centra obce!

Článek

Z pěti architektonických studií byla občany vybrána jako vítězná vize společnosti P.P.Architects, které se podařilo navrhnout soubor čtyř navzájem provázaných budov: obecního úřadu, pošty, knihovny a obřadní síně v návaznosti na stávající kulturní sál.

Nenápadná budova úřadu a pošty se sedlovou střechou v uliční frontě zapadá do okolní vesnické zástavby. Dvorní trakt je využíván jako letní zahrádka obecní hospody, přístup do moderní obřadní síně i opraveného kulturního sálu.

Naopak na nároží nového Těsnohlídkova náměstí stojí moderní stavba Obecní knihovny, která prosklenou stěnou pod dřevěnými sloupy láká kolemjdoucí k návštěvě. Součástí knihovny je expozice Rudolfa Těsnohlídka, který v Bílovicích žil a tvořil. Jeho dům v 90. letech minulého století stával přímo v místě dnešních nových staveb, což připomíná pamětní deska na průčelí budovy úřadu.

V expozici věnované této významné osobnosti jsou vystaveny některé unikáty zapůjčené z kulturního fondu Moravského zemského muzea, například originál psacího stolu spisovatele či první vydání Lišky Bystroušky. Přilehlé moderní náměstí s vodním prvkem, lavičkami pro oddych, parkovou zelení a tolik chybějícím parkovištěm či bankomatem vytvořilo tolik potřebnou centrální plochu pro setkávání, odpočinek či vesnické slavnosti.

Oslavy začaly již dopoledne dnem otevřených dveří v mateřské škole. Zde byla slavnostním přestřižením pásky předána nová třída pro 27 dětí, vybudovaná v půdních prostorech.

Občané měli dopoledne také možnost si prohlédnout prostory základní školy. Škola byla modernizována a rozšířena o další tři třídy v loňském roce. Návštěvníky doprovázeli žáci vyšších ročníků.

V 15 hodin na Těsnohlídkově náměstí oslavy zahájil starosta obce Miroslav Boháček, který přivítal nejen početné spoluobčany, ale i pro Bílovice zvlášť vzácné hosty: vnuky Rudolfa Těsnohlídka.

Své dílo formálně v projevu předali občanům i autor projektu ing. arch. Pekár a za zhotovitele, společnost Komfort a. s., předseda představenstva Jaroslav Přichystal. Všichni společně pozvali přítomné k prohlídce nově vybudovaných prostor obecního úřadu, knihovny s připravenou expozicí i obřadní síně.

V následném kulturním programu vystoupil bílovický pěvecký sbor BACHS, divadelní soubor BOTA a folklorní soubor dětí z Bílovic-Bystrouška. Na své si přišli i ti nejmenší, pro které byly připraveny zábavné atrakce - skákací hrad, skluzavky i trampolína. Ve spolupráci SVC Lužánky – pracoviště Liška a RC Žirafa byly připraveny soutěže i dílničky v duchu 30 let. Slavnost byla zakončena ohňostrojem, ze střechy nového úřadu přímo nad hlavami přihlížejících.

Reklama

Související témata:

Výběr článků