Hlavní obsah

Účastníci Bohemian Gran Fondo podpoří výzkum rakoviny prsu

25. 9. 2015, 16:27
Novinky, Kateřina Martykánová

V sobotu 3. října proběhne v Českém Krumlově 2. ročník vytrvalostní cyklistické akce Bohemian Gran Fondo. Oblíbené sportovní klání bude mít již tradičně charitativní rozměr. Jeho výtěžek budě letos věnován na podporu výzkumu rakoviny prsu.

Foto: Bohemian Gran Fondo
Článek

Zdraví sportovci v plné síle a mladé ženy s vážným onkologickým onemocněním – dva zdánlivé protipóly a na první pohled nesouvisející témata. Že mezi nimi může být určitá paralela, dobře ví organizátor jednoho z nejnáročnějších amatérských cyklistických závodů ve střední Evropě Jiří Hlach.

„S manželkou jsem prožíval léčbu její nemoci a viděl, že je to  náročný závod na dlouhou trať, symbolicky srovnatelný právě se sportovními výkony našich účastníků,” uvedl Hlach.

To byl také jeden z důvodů, proč se organizátoři rozhodli podpořit letos právě Projekt 35, který se věnuje prevenci rakoviny prsu u mladých žen. Výtěžek ze startovného závodu tak přispěje k dalším poznatkům v oblasti nezávislého klinického výzkumu a rozvoji české medicíny právě v této oblasti.

„Již deset let registrujeme ženy s karcinomem prsu do 35 let v rámci komplexního programu  diagnostiky a  nejmodernější léčby,“ vysvětluje předsedkyně projektu, docentka Petra Tesařová, z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a dodává: „Včasný záchyt nemoci, její správná léčba i sociální a psychologická pomoc mladým ženám je totiž pro úspěšné překonání rakoviny prsu zásadní.”

Tradiční charitativní amatérská cyklistická akce, která svým výškovým profilem patří mezi nejnáročnější nejen ve střední Evropě, startuje v sobotu v Českém Krumlově na parkovišti Pod Poštou v různých časech podle délky čtyř připravených tratí. Jezdci svou účastí pomáhají naplnit motto závodu, které zní: "Race to HELP, Help to Win".

PROJEKT 35  vznikl v roce 2005 na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN komplexní program péče o pacientky s karcinomem prsu do 35 let. Ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a řadou českých a moravských pracovišť byla vybudována dobře fungující záchranná síť pro mladé pacientky. Projekt 35 se zaměřuje jak na registr nemocných, jehož výstupy se odráží v  léčebných postupech pod dohledem multidisciplinárních týmů, tak i ve snaze o časnou diagnostiku nemoci (edukace gynekologických sester, samovyšetřování prsů, sekundární prevence u nosiček genetické mutace BRCA ½ atp.) a psychologickou i sociální pomoc pacientkám.

Reklama

Výběr článků