Hlavní obsah

Trutnovská galerie vystavuje i pod širých nebem

8. 8. 2012, 14:11
Novinky, Táňa Pikartová

Je už tradicí, že Galerie města Trutnova obohacuje v letních měsících veřejné prostory města expozicemi soch. První instalací na Dolní promenádě v roce 2010 byla skupina jedenácti bronzových figur od Michala Gabriela nazvaných Hráči. V loňském roce přistál na tomto místě Malý Marťan Jaroslava Róny.

Foto: Galerie města Trutnov

Před budovou společenského centra UFFO je umístěna Mandarinka a banán.

Článek

Ohlasy na vystavená díla jsou veskrze velmi pozitivní a pozornost jim věnovaná nemalá. Úspěšně se podařilo vytvořit spojnici mezi tím, co se děje v Galerii města Trutnova a každodenním životem ve městě.

Letos probíhá třetí ročník této akce, při níž se na třech místech představují svými díly tři další umělci. Jsou jimi Marius Kotrba, Tomáš Medek a Michal Trpák. Zastupují různé generace českých sochařů, různá tvůrčí východiska. Pomyslně se však spolu schází v Trutnově, který vždy v létě otevře svoji náruč sochám, aby upozornil občany i návštěvníky, že umění může být snadno přirozenou součástí našeho života a že cesta k němu nemusí být nijak složitá.

Na Dolní promenádě je Svatý Kryštof. V pojetí Maria Kotrby je zachycen tak, jak jej vykresluje tradiční legenda o tomto světci. Přestože je sousoší podáno se značnou stylizací figur, jak je pro tohoto autora typické, jasně cítíme, že detailní prokreslení nám nechybí.

Před budovou společenského centra UFFO je umístěna Mandarinka a banán. Zvětšené plody ovoce jsou vystavěny ze sítí zvláštních siločar, ze struktury, která nám umožňuje nahlédnout do nitra tvarů. Mandarinka a banán mohou zastupovat mužský a ženský princip anebo se můžeme ptát, zda vidíme ještě ovoce či abstraktní objekty, které mohou působit jako vesmírná tělesa?

Zlatá moucha na budově městského úřadu v Trutnově je polemikou nad tím po čem všichni touží, inspirovaná básní od Adolfa Hejduka, ale také fascinací nad samotným hmyzem. Moucha, tak malá, neužitečná a otravná, přesto však krásná, je-li možné zhlédnout ji pod mikroskopem. Je to fascinující biologický stroj, který nejsme schopni okem detailně vnímat. Snad proto byla zvětšena, aby bylo možno rozeznat jednotlivé detaily, polemizovat nad vlastní velikostí při konfrontaci s tvorem zvětšeným do nadlidského měřítka.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků