Hlavní obsah

Tajemstvími zahalenou osobnost a odkaz Petra Chelčického přibližuje jeho památník

2. 7. 2018, 9:29
Novinky, Petr Hejna

S Petrem Chelčickým se můžeme seznámit v místech, kde žil a pracoval, tedy v jihočeských Chelčicích. Bývalý nevelký třípodlažní špýchar nabízí vkusnou expozici, s památníkem spojený protilehlý domov sv. Linharta je ukázkou moderního zařízení, poskytujícího služby nejen mentálně postiženým klientům.

Foto: Petr Hejna

objekt památníku

Článek

Není doložené ani přesné datum Chelčického narození - předpokládá se rok 1390, ani jeho skutečné jméno - se vší pravděpodobností tento pseudonym používal zeman Petr Záhorka ze Záhorčí, a aby toho nebylo málo, tak do třetice rok skonu tohoto filozofa a náboženského reformátora je odhadován k roku 1460. 

Petr Chelčický se díky svému rozsáhlému vzdělání - ač bez univerzitního titulu, pracovitosti a názory nesmazatelně zapsal do dějin a kultury našeho národa. Byl vlastně jednou z prvních renesančních osobností, byť žil v době středověku, často je zmiňováno, že tuto roli sehrál například dlouho před Erasmem Rotterdamským (který se narodil šest let po odhadovaném úmrtí Chelčického).

Stejně jako Jan Hus - jehož učení mu bylo také blízké, ho ovlivnil i Husův předchůdce Tomáš Štítný ze Štítného a Jan Viklef. Významným prvkem Chelčického učení byl pacifismus, odmítal zdůvodňování a ospravedlňování válek náboženským posláním, důraz kladl na pracovitost, byl kritikem feudálního řádu. Na základě jeho ideálů vznikla později jednota bratrská, ovlivnil nepřímo i osobnosti moderních dějin, jako byli Gándhí, Lev Nikolajevič Tolstoj, nebo Martin Luther King a Nelson Mandela.

Památník je umístěn v malé budově před hřbitovem a kostelem sv. Martina - který však s jistotou Chelčický navštěvoval. Expozice je zbudována v duchu jeho díla Sieť viery pravé, tedy interiér je protkán provazovými sítěmi, v každém ze tří podlaží je i interaktivní prvek, který zaujme především děti. Ať již je to možnost vyzkoušet si dobový oděv, nebo postaru psát brkem.

Domov sv. Linharta je umístěn v bývalé faře, jeho uživatelům je k dispozici výtvarná, textilní a hrnčířská dílna, venkovní, především bylinková a okrasná zahrada, pak slouží jak k oddechu, tak práci - produkty z ní je možno zakoupit přímo v domově, nebo na e-shopu domova, obdobně jako je tomu v malých opatstvích v Provence.

V okolí Chelčic je mnoho dalších zajímavých míst, ať již to je nedaleká kaple Máří Magdaleny u bývalých lázní, odkud můžeme dojít starou alejí k dvojici zámků v Libějovicích a dále alejí pokračovat na poutní místo Lomec, unikátní především replikou Berniniho baldachýnového oltáře, jehož originál je k vidění v chrámu sv. Petra ve Vatikánu - více ZDE.

Návštěvu památníku je vhodné dojednat předem na tel. 608 076 360 nebo 776 134 683, případně se zkusit domluvit přímo na místě v domově sv. Linharta. 

Pojmenování domova po sv. Linhartovi není náhodné - i když tento světec mívá jako atribut v rukou třímající okovy, znamení, že za patrona ho v návaznosti na jeho osvobozování jatých křesťanů mají vězňové, stejně tak je patronem lidí trpících, fyzicky i duševně nemocných. Jejich úděl nelze sejmout zproštěním okovů, ale domov dělá mnohé pro to, aby jim život zpříjemnil a alespoň část utrpení odejmul.

Reklama

Související témata:

Výběr článků