Hlavní obsah

Světlo světa spatřila knižní novinka Milady Čermákové a Josefa Protivy Malíři pod Černou věží

28. 12. 2019, 8:45
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Malíři pod Černou věží. Tak se jmenuje nová publikace dvou známých klatovských autorů PhDr. Milady Čermákové a výtvarníka Josefa Protivy, která představuje regionální malíře z Klatov a okolí. Kniha byla pokřtěna 25. listopadu v Pavilonu skla za přítomnosti starosty Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra.

Foto: foto z archivu Pavilonu skla PASK

Křest knihy Malíři pod Černou věží proběhl v Pavilonu skla PASK. Zleva: starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr, PhDr. Milada Čermáková a Josef Protiva

Článek

Klatovy byly a jsou častým cílem významných českých umělců – malířů a sochařů. Úžasné pohledy na komplex klatovské radnice, Černé věže, jezuitského kostela s kulisou šumavského podhůří a hor jsou jako stvořené pro inspiraci profesionálním i amatérským umělcům.

Za pozornost stojí i ta skutečnost, že na vývoj klatovského malířství měl velký vliv i obraz zázračné Panny Marie Klatovské. Každá domácnost si považovala za čest mít doma kopii zázračného obrazu. To jsme jen letmo nahlédli do historie, konkrétně do 17. století.

Knižní novinka autorů Milady Čermákové a Josefa Protivy nás seznamuje s malíři, kteří se v Klatovech a nejbližším okolím narodili, kteří zde žili a žijí. Svou tvorbou mnozí z nich překročili hranice své působnosti v klatovském regionu. Kde vznikla myšlenka vytvořit publikaci malířů pod Černou věží? Na to jsme se zeptali spoluautorky Milady Čermákové.

„Dříve jsem byla historik umění Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a moje práce byla i sbírka obrazů. Tam bych viděla první inspiraci mít sbírku regionálních malířů v podobě publikace. Mě zajímaly jejich osudy, malby, protože každý se nějak lišil. Jsem ráda, že se nám – mně a panu Josefu Protivovi - podařilo zmapovat regionální malíře mající vztah k městu Klatovy. Svého druhu a zaměření je to vůbec první publikace, ve které je 52 autorů, a dnes už víme o dalších. Takže se nabízí otázka, zda se nepustit do druhého dílu. Zatím o tom uvažujeme. Uvidíme, jakou odezvu bude mít náš první počin.”

Publikaci s názvem Malíři pod Černou věží vydal spolek KORÁB za finanční podpory Plzeňského kraje. Knihu lze zakoupit v Klatovech v Pavilonu skla PASK, v Knihkupectví Léto, v Katakombách a na dalších místech.

Reklama

Výběr článků