Hlavní obsah

Svátek Tří králů ukončil poklidnou vánoční atmosféru

11. 1. 2016, 7:55
Novinky, Stanislava Dvořáková

"Štěstí, zdraví přejeme vám", bylo v týdnu od 3. do 9. ledna slyšet v ulicích města Ústí nad Orlicí. To koledníci Oblastní charity navštěvovali instituce a domácnosti, aby popřáli občanům štěstí a zdraví a na oplátku si odnesli dar do pokladničky na pomoc potřebným.

Foto: Lukáš Prokeš

V neděli 3.ledna Tříkrálový koncert uzavřel vánoční období a otevřel konání Tříkrálové sbírky Oblastní charity ve městě a obcích ústecké farnosti.

Článek

V neděli 3. ledna naposledy rozezněly kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí koledy na rozloučenou s vánoční dobou a předznamenaly zároveň poslední období těchto svátků, které končí svátkem Tří králů.

6. leden je spojen od 4. století v liturgických knížkách s příchodem tří mudrců do Jeruzaléma. K tomu se váže starý zvyk koledování, jehož posláním bylo především poskytnutí darů potřebným. V současné době na tuto tradici navázala akcí Tříkrálové sbírky Charita ČR, kdy získané prostředky používá k naplňování cílů své práce.

Výnos je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR, a to pomoc seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, bez domova a sociálně vyloučeným. Desetina výtěžku slouží jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (loni např. zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).

Více než dvacet let se také podílí na pomoci migrantům a uprchlíkům (např. při balkánské krizi na počátku 90. let 20. století). Na podporu projektů pomoci pro migranty a uprchlíky má Charita zřízena zvláštní sbírková konta.

Na Orlickoústecku se do Tříkrálové sbírky zapojilo na 100 dětí a 40 dospělých. Jedná se o skupinky koledníků se zapečetěnou pokladničkou se znakem Charity ČR, s vedoucím s průkazem shodným s číslem pokladničky.

Celou akci pak celoročně organizačně a materiálně již 16 let zajišťuje dobrovolný asistent sbírky Petr Lipenský, ředitel ZŠ v Ostrově, se stálou pomocnicí Ludmilou Moudrovou. Během této doby k administrativní, reklamní a programové činnosti svojí pomocí přispívají další dobrovolníci, ať se jedná o účinkující na koncertu ze ZUŠ J. Kociana nebo kuchařky při přípravě občerstvení pro koledníky či samotné prostory poskytnuté Římskokatolickou farností - Děkanstvím Ústí nad Orlicí. Nemalá je i pomoc ředitelů ZŠ při výběru koledníků.

Ani návratem poslední skupinky 9. ledna kolem 18. hodiny práce nekončí. Po důkladném úklidu ve čtvrtek 14. ledna pod dohledem na městském úřadu budou otevřeny zapečetěné pokladničky a spočítané finanční prostředky odvezeny do banky a uloženy na účet Oblastní charity.

O užití těchto prostředků jsou dárci informováni prostřednictvím předaného časopisu Charitní aktuality, kde je uveden výtěžek sbírky za rok 2015, který dosáhl 2 309 509 Kč. Pětašedesát procent výtěžku, který zůstal Oblastní charitě, bylo použito zejména na domácí hospicovou péči, pro služby rodinám s dětmi a odborné poradenství.

Další podíl je určen na projekty Diecézní charity (15 procent), na zahraniční humanitární fond (10 procent), na režii TS (5 procent) a projekty CHČR (5 procent).

Uvedeny jsou zde i záměry použití Tříkrálové sbírky 2016, které odpovídají cílům roku 2015. Dále je podrobně popsána veškerá činnost charity i s adresnou pomocí v případě nějaké krizové situace. Samostatná část je věnována konkrétní pomoci. Tentokrát to jsou děkovné dopisy za služby domácí hospicové péče, které umožnily důstojný odchod umírajícího v kruhu rodiny i za následnou psychickou podporu pozůstalým.

Posledním přáním koledníků je pak příslib ochrany K+M+B 2016.

Reklama

Výběr článků