Hlavní obsah

Studenti EDUCAnetu se zúčastnili Dnu Evropské unie

14. 5. 2014, 12:05
Novinky, Petr Kuba

V pátek 9. května se v Českých Budějovicích konaly oslavy Dne Evropské unie pořádané Úřadem Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s Europe Direct – České Budějovice. Akce byla připravena především pro studenty středních škol.

Foto: Petr Kuba

Studenti EDUCAnet České Budějovice na Dnu Evropské unie

Článek

Studenti EDUCAnetu České Budějovice využili v rámci této akce možnosti navštívit Úřad Regionální rady na Jeronýmově ulici. Zasvěcený doprovod je mimo jiné seznámil s chodem a prací úřadu, s procesem schvalování projektů, provedl je po budově a nechal nahlédnout do jednotlivých kanceláří. Sladkou tečku za prohlídkou utvořila ochutnávka „unijních“ dortíků.

„Teoretické povídání o Evropské unii v rámci předmětů studenty většinou moc nebaví. Proto jsme využili této akce, povědomí o Evropské unii je důležité a zábavnou formou se toho studenti naučí nejvíce. To je ostatně mottem vyučování na naší škole,” vysvětlil jeden z učitelů společenských věd, Radek Holcepl, účast na akci. O to víc možná překvapilo, že studentů a škol bylo na akci naprosté minimum. „Dlouhou dobu jsme tam byli opravdu jako jediní,” dodal zmíněný učitel.

Studenti se zúčastnili i doprovodného programu na Lannově třídě. Zde se zájemci rozdělili do týmů a zapojili se do soutěží tematicky zaměřených na Evropskou unii. Zjistili tak, jak si se znalostmi o EU vlastně stojí a kde případně mají ještě mezery k doplnění. Kromě dobrého pocitu ze samotné účasti v soutěžích si studenti zde Dne Evropské unie odnesli i zajímavé ceny.

A jak aktivity konkrétně vypadaly? Dva týmy z EDUCAnetu se utkaly ve znalostní soutěži přímo na Lannově třídě. Jejich úkolem bylo písemně zodpovědět pět otázek o Evropské unii, pět otázek o Rozvojovém operačním programu Jihozápad a hlavně navrhnout a obhájit vlastní projekt, který by EU měla zafinancovat.

Jak se dalo předpokládat, o konečném výsledků klání nerozhodovala teoretická část, v níž si oba týmy vedly stejně zdatně, ale k navržení originálního projektu nutná kreativita. Tu osvědčila studentka druhého ročníku Eliška Soukupová, která se zaměřila na palčivý problém obce Bavorovice, kde bydlí.

Zde se nachází celá řada selských stavení z 19. století, jež nelze upravovat bez povolení památkářů, kteří trvají na zachování původního rázu staveb. Na nákladnou rekonstrukci se nedostává prostředků, a tak chátrá několik domů, které hyzdí jinak velmi malebnou náves v obci ležící na nejfrekventovanější cyklostezce v jižních Čechách mezi Hlubokou a Budějovicemi. Eliška svůj návrh obhájila i s mikrofonem v ruce, když ji pořadatelky Dne Evropy vyzvaly, aby se o svůj nápad podělila se všemi přihlížejícími.

„V naší škole EDUCAnet se snažíme studentům poskytnout možnost dozvědět se o společnosti, ve které žijí, co nejvíce. Sezením ve třídě a čtením textů z učebnic či poslouchání nudného výkladu se toho však moc nenaučí. Nebaví je to a nevidí v tom smysl,” rozvíjí dál myšlenku moderního vzdělávání ředitelka školy Jaroslava Dědková.

„Často se snažíme zvednout studenty ze židlí, zapojit je do diskuze a probírat s nimi učivo tak, aby byli stále v pohybu, aktivní a aby je to především bavilo. Akce, jako byla tato, nám k tomu pomáhají a my jich pravidelně využíváme, jsme za to moc vděčni,” dodala ředitelka školy.

Reklama

Výběr článků