Hlavní obsah

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí učí v zrekonstruované budově

2. 9. 2015, 20:42
Novinky, Stanislava Dvořáková

Nový školní rok Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí zahájila v nově zrekonstruované budově, kdy opravy probíhaly za provozu po celý minulý školní rok od 15. září 2014 do 28. srpna 2015.

Foto: Stanislava Dvořáková

Nový školní rok 2015/16 zahajovali studenti SŠUP v Ústí nad Orlicí příchodem do nově zrekonstruované budovy.

Článek

Po celý minulý školní rok 2014/15 musela SŠUP v Ústí nad Orlicí čelit stavebnímu ruchu, protože se okolí školy stalo stavebním pracovištěm. Jednalo se o projekt realizace úspor energie v objektech SŠUP, v rámci kterého došlo k obnově hydroizolací, zateplení obvodového pláště, výměně okenních výplní, zateplení stropu školy 3NP a střechy dílen. Obdobnou rekonstrukcí prošla i budova školní jídelny.

Náročný projekt časově i finančně se podařilo uskutečnit na základě spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Dne 28. srpna 2015 byla rekonstrukce v plánovaném termínu ukončena včetně nové čisté fasády. Tak nástup studentů v úterý 1. září do nového školního roku se již odehrával v novém prostředí upravené budovy.

Na škole se vyučují umělecké obory v čtyřletém studiu ukončené maturitní zkouškou, a to užitá fotografie a média, grafický design tiskovin, tvarový a grafický design obalů, design oděvů a textilní a interiérový design. 

Dále je realizovaná výuka v neuměleckých oborech v čtyřletém studiu s maturitou, a to reklama a propagace, reklamní a propagační služby a mechanik seřizovač.

Na škole lze také absolvovat v tříletém studiu učební obor nástrojař.

V školním roce 2015/16 bude na škole studovat celkem 380 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo 104 žáků. Na studenty i učitelský sbor čeká hodně práce a tak i zahajovací den proběhl v pracovním duchu. Po seznámení s rozdělením do jednotlivých tříd byly třídními učiteli předány první pokyny k výuce.

Poté se všichni odebrali do tělocvičny školy, kde proběhlo společné zahájení s uvítáním a potřebnými instrukcemi ředitele školy ing. Zdeňka Rösslera. Noví žáci se pak ještě seznámili s dalšími objekty školy, které tvoří školní kuchyně s jídelnou a domov mládeže pro přespolní žáky, kterých je v současné době 47.

Tak skončil na Střední škole uměleckoprůmyslové první den nového školního roku 2015/16 a přesto, že není tak slavnostní jako nástup prvňáčků do základní školy, zapsal se trvale do paměti prvně nastupujících studentů.

U prvňáčků se jedná o vzpomínky rodičů, u studentů středních škol to je první krok za naplněným snem budoucí profese, který si budou navždy pamatovat. Mladý člověk se najednou ocitá v jiném světě, v kterém mu starší dospělí lidé vykají, kdy mnohdy odchází z domácího zázemí, kdy se bude muset často sám rozhodovat. O tom, že to není lehký krok, svědčila i řada aut, která je přivezla.

Pro budoucí období bude každá rada dobrá. A tak jednu hned pro začátek lze číst na nástěnce informací výchovného poradce od francouzského filosofa Charles Luis Montesquie: Jen málokdy se stane, že něco opravdu nejde, spíše chybí snaha, nežli možnost.

Reklama

Výběr článků