Hlavní obsah

Setkání pacientek upozornilo na tíživou situaci žen s rakovinou prsu ve fázi metastáz

21. 6. 2017, 23:00
Novinky, Kateřina Martykánová

Ve středu 21. června se v prostorách obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius uskutečnilo setkání novinářek s pacientkami, které opakovaně bojují s onkologickým onemocněním prsu. Snahou bylo upozornit na téma životních podmínek metastatických pacientek, ukázat jejich potřeby a průběh léčby.

Foto: Dialog Jessenius
Článek

Ze statistik vyplývá, že až 30 procentům žen, které se léčily s rakovinou prsu, se nemoc vrátí, bohužel už ve čtvrtém, tedy metastatickém stádiu. Podle odhadů Národního onkologického registru v roce 2017 žije v České republice kolem 3370 žen s tímto onemocněním.

„Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelné, dochází díky novým možnostem léčby k zásadnímu prodlužování života těchto pacientek ve velmi dobré kvalitě, říká Petra Tesařová, přední česká onkoložka a předsedkyně správní rády Dialog Jessenius, která však upozorňuje na to, že ne vždy je to život kvalitní: „Rádi bychom, aby nemocné dostaly nejúčinnější terapii, netrpěly nežádoucími účinky léčby i příznaky nemoci a nacházely účinnou pomoc v rámci psychických, rodinných i sociálních problémů, které jim nemoc způsobuje.“

Setkání se zúčastnilo několik pacientek, které jsou důkazem toho, že i přes velmi vážné onemocní se, kterým se musí potýkat, mohou s touto nemocí žít i řadu let a plnohodnotně fungovat v rodině a případně i v zaměstnání. Shodly se na tom, že největší stress jim způsobuje obava o trvalou dostupnost potřebné účinné onkologické terapie.

„Chtěla bych, aby na tuto léčbu byly peníze pro všechny, které ji skutečně potřebují, protože je to velmi důležité pro klid pacientek,” uvádí paní Jiřina, která se svou nemocí úspěšně potýká již 12 let.

Na tuto problematiku poukazuje nejen toto setkání, ale i před nedávnem sestavené memorandum pro podporu pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Vydaly jej neziskové organice, které jeho prostřednictvím společně usilují o vytvoření optimálních podmínek pro co nejdelší a nejkvalitnější život žen s tímto vážným onkologickým onemocněním.

Setkání proběhlo ve spolupráci s obchodním řetězcem Marks.

Reklama

Související témata:

Výběr článků