Hlavní obsah

Sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně budou k vidění v nové přírodovědné expozici v Napajedlích

26. 6. 2017, 8:00
Novinky, Michaela Mitáčková

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, město Napajedla a Muzeum Napajedla přichází s koncem školního roku s novým společným projektem, jímž je zcela nová expozice Příroda ukrytá v depozitářích. Expozice vzniká v prostorách bývalé knihovny v Napajedlích.

Foto: MJVM ve Zlíně

Jeden z exponátů v nově vznikající expozici.

Článek

Její definitivní podobu budou moci návštěvníci poprvé zhodnotit na vernisáži 29. června v 17 hodin.

Vznik nové expozice je výsledkem souhry řady okolností a především nadšení pracovníků všech zúčastněných stran. Přitom na samém počátku událostí bylo ne právě radostné uzavření objektu hradu Malenovice v důsledku chystaných oprav, a tím i ukončení prakticky nové a návštěvníky velmi oblíbené expozice Zvířata na Zemi a člověk. Zdálo se, že sbírkové předměty zůstanou v depozitářích ukryté hodně dlouho.

Naštěstí i dnes platí rčení „Kde je vůle, tam je i cesta“. Už v roce 2016 během stěhování tisíců exponátů z malenovského hradu začaly první rozhovory mezi zástupci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Města Napajedla, a myšlenka nové expozice začala postupně dostávat konkrétní obrysy.

V prostorách bývalé knihovny na ulici Palackého bude k vidění část bohaté kolekce nejrůznějších přírodnin, již za dobu své existence nashromáždilo Muzeum jihovýchodní Moravy. V historických vitrínách z bývalého Baťova studijního ústavu ze 30. let minulého století  budou převládat preparáty zástupců světové fauny.

„Návštěvníci uvidí i druhy, které znají jen z televize. Čeká na ně například ptakopysk podivný, krokodýl čelnatý nebo krunýř želvy karety pravé. Unikátem je také obrovský exemplář nesmírně vzácné mořské houby s příznačným jménem pohár Neptunův, který byl ještě nedávno považován za vyhynulý,“ řekl Dušan Trávníček, vedoucí přírodovědného oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Tuto kolekci doplní krásné kresby brouků mimořádného popularizátora entomologie Vladimíra Javorka, na jehož kapesních atlasech vyrostly celé generace entomologů po celém Československu. Rukopis jeho poslední práce byl předán do muzea jako dar jeho vnučkou, Ditou Popelářovou z Napajedel.

Několik desítek minerálů, hornin a zkamenělin pak bude reprezentovat geologickou sbírku zlínského muzea. „Ta bude ke zhlédnutí nejen okem, ale částečně i hmatem,“ dodala kurátorka geologie Ludmila Nejeschlebová. Doplněna bude o panelovou část k chráněným územím Zlínského kraje s bohatou fotodokumentací.

„Jako bonus k poslednímu školnímu dni 30. června bude expozice přístupná návštěvníkům zdarma od 9 do 15 hodin,“ uvedla Barbora Košutová, vedoucí Muzea Napajedla. Poté budou vstupenky k zakoupení v Informačním centru Napajedla za 80 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti, studenty a seniory, a to společně pro všechny expozice Muzea Napajedla v Novém Klášteře.

Reklama

Související témata:

Výběr článků