Hlavní obsah

Rožnovská galerie CreArs vystaví pozoruhodné malby Petera Pollága

3. 9. 2015, 19:10
Novinky, Luboš Gassmann

V úterý 8. září proběhne od 17. hodiny v prostorách galerie CreArs v Rožnově pod Radhoštěm vernisáž, na které budou představena plátna renesančně všestranného slovenského umělce světového formátu Petera Pollága. Zahájení hudebně doprovodí česko-polská písničkářka Beata Bocek.

Foto: Galerie CreArs
Článek

Slovenský umělec Peter Pollág ve svém výtvarném díle sebevědomě zabydluje neobyčejně rozsáhlý myšlenkový prostor, který je kultivován autorovými bohatými cestovatelskými zkušenostmi a snahou o empatii k rozmanitosti jednotlivých kultur a národů. V jeho díle se tak setkávají nejrůznější prvky a vlivy, jež jsou čerpány z umělcova výjimečného poznávacího a pozorovacího talentu, spolu se schopností vcítění se do konkrétních námětů vysoké intelektuální úrovně.

Hlavnímu Pollágovu zájmu se těší malba. Věnuje se však také grafice, kresbě, knižní ilustraci, mozaice a vitráži. Společným svorníkem výtvarníkovy tvorby je jasně definovaná linie a silný kresebný základ. Liniemi pevně ohraničené objemy nabývající podoby ženského těla nebo koní a býků a kombinování modelačních technik vytváří opticky působivé a v prostoru obrazu jen velmi volně ukotvené výjevy, působící dojmem kolorovaného dřevořezu.

Autorovy obrazy k nám hovoří nejen svým vizuálním zpracováním, ale také náměty. Žena jako femme fatale, jako Salome a Jezabel nebo zpodobení univerzálního archetypu. Divoké zvíře coby symbol pohybu, pudů a neklidného kolotání kvasu všehomíra. A konečně labyrint – svůdce z cesty, průvodce do záhuby nebo Daidalovo bohatství toho, kdo skrze něj zná cestu. Tyto tři náměty se v autorově díle vyskytují až obsedantně a to jak samostatně, tak také v různých vztahových kombinacích, což opět posouvá jejich možné vzájemné významy na zcela jinou úroveň.

Mnohoznačnost a vrstevnatost Pollágova díla tvoří jednu z hlavních složek jeho přitažlivosti. Autor se však nutně nesnaží krkolomně skrýt objekty svých pláten do nerozluštitelných šifer. Lze se domnívat, že množství vizuálních i významových faset, které můžeme v plátnech objevovat, má souvislost nejen s jeho intenzivními zkušenostmi cestovatele. Skrze své dílo nám dává možnost lépe nahlédnout a pochopit barevnost světa a věcí, jejich rozdílný význam v jednotlivých kontextech a úhlech pohledu.

Peter Pollág patří v současnosti bezpochyby k tomu nejlepšímu, co lze na současné výtvarné scéně sledovat. Umělec má na kontě řadu úspěšných výstav uskutečněných takřka po celém světě. Realizace v Japonsku, Kanadě, Číně nebo v Zimbabwe svědčí o doslova mezikontinentální povědomí o Pollágově tvorbě.

Jeho obrazy jsou také součástí mnoha soukromých a veřejných sbírek  a neúnavnou výstavní činností je autorovo poselství nezvykle důmyslné kombinace obsahu a formy dále prezentováno uměnímilovné veřejnosti.

Pečlivě vycizelovaný výběr autorových děl, který galerie CreArs v prodejní výstavě představuje, tak poskytuje hluboký umělecký a duchovní zážitek, který v divácích bude bezpochyby rezonovat ještě dlouho po zhlédnutí výstavy.

Reklama

Související témata:

Výběr článků