Hlavní obsah

ROP Jihozápad uvolňuje další finance na silnice a školy

24. 5. 2014, 8:31
Novinky, Alena Lochmannová

Regionální operační program Jihozápad uvolňuje celkem 200 miliónů korun na modernizaci silnic a škol. Zájemci o dotace mohou předkládat své žádosti do 18. července.

Foto: Alena Oudová

Regionální operační program Jihozápad uvolňuje celkem 200 milionů korun na modernizaci silnic a škol.

Článek

V pořadí 33. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a je pro ni vyčleněno 100 milionů korun. O tyto finance přitom mohou žádat kraje (Plzeňský a Jihočeský) nebo jimi zřizované organizace.

Cílem podpory je zlepšení propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť, zlepšení napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo.

Až do letošního 18. července mohou dále města, obce a školy předkládat žádosti o podporu na rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného vzdělání. V pořadí 34. výzvu Regionálního operačního programu Jihozápad k předkládání těchto projektů vyhlásil v pondělí 19. května Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad.

"Třicátá čtvrtá výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Na podporu škol v Plzeňském a Jihočeském kraji je v tomto případě vyčleněno 100 miliónů korun. O finance mohou žádat kraje, obce, školy a školská zařízení, církevní školy, soukromé školy a školská zařízení a školské právnické osoby podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání," řekla Michaela Šímová.

Dotace z této výzvy jsou vyčleněny na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Jedná se například o vybavení a modernizaci tříd, IT infrastrukturu, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.

"Aktuální stav školských objektů a jejich vybavenost neodpovídá v některých případech požadavkům na kvalitní vzdělávání. Proto je nutná obnova objektů škol a školských zařízení, ale také zkvalitnění vybavení pro vzdělávání," uvedl předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Reklama

Výběr článků