Hlavní obsah

Romantické místo se zříceninou, dějiště sabatů čarodějnic, přímo nad dálnicí

19. 7. 2018, 8:56
Novinky, Jan Řehounek

Zvědavost řidičů na dálnici D11 při exitu na Lysou nad Labem vzbuzuje kopec se zříceninou na vrcholu. Jedná se o Břístevskou hůru a pozůstatky barokní kaple Povýšení svatého Kříže.

Foto: Jan Řehounek

Zřícenina kaple Povýšení svatého Kříže.

Článek

Svědecký kopec Břístevská hůra byl ve fantazii našich předků odpradávna spojován s nadpřirozenými silami – měly se na něm konat sabaty čarodějnic. Břístevský farář P. Karel Skřivan nechal na hůře na začátku 18. století vztyčit jako ochranu proti nadpřirozeným jevům veliký kříž. Jeho nástupce P. Karla Ignác Heisler prosadil u vrchnosti stavbu kaple.

Byla dokončena v roce 1715. Měla podobu kříže, loď byla klenutá, s oltáři Povýšení sv. Kříže, svaté Kateřiny a svaté Barbory. Kdyby bývali stavitelé tušili, co se stane, asi by některý z oltářů zasvětili sv. Floriánovi.

V roce 1764 udeřil do kaple blesk. Vyhořela. Teprve v roce 1816 byla po opravě znovu zastřešena. Ale již dva roky nato ji postihla nová pohroma. Posledního  dubna 1818 při oslavě svatojakubské noci vzplála šindelová střecha od hořícího pometla.

Vyhořelá kaple již obnovena nebyla a chátrala. Z kdysi krásné stavby zbyly jen zřícené stěny zarůstající vegetací a z místa opředeného pověstmi se stal cíl romantických výletů. Turisté se ovšem musí mít na pozoru. Podle pověsti hlídá rozvaliny duch, který zle ztrestá kohokoliv, kdo by chtěl zbytkům kaple uškodit.

Když už sem budete vážit cestu, sejděte dolů, do Bříství, neboť tamní kostel Nalezení sv. Kříže určitě stojí za trochu pozornosti. Jedná se o původně románský kostelík z poloviny 13. století, který byl postupně goticky přestavěn a rozšířen a v roce 1722 zbarokizován.

Rovněž tento kostel má půdorys kříže. Je jednolodní, s gotickou příčnou lodí, jejíž ramena jsou pětiboce uzavřena, a s gotickým presbytářem, se sanktusovou věžičkou nad křížením a s východním přístavkem jako zvonicí z roku 1843, v jejímž přízemí je sakristie. Interiéry jsou sklenuty křížovou klenbou s klínovými žebry, gotický původ dokládá v presbytáři kamenný sanktuář a sedile. Románskou dobu připomíná reliéf laně v tympanonu nad jedním ze vchodů, vrcholný středověk pak náhrobníky z let 1582 a 1592. Rokokový oltář zdobí obraz Nalezení sv. Kříže od Vojtěcha Kandlera z roku 1789.

Před kostelem stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého, kterou tu nechal 16. května 1702 postavit páter Skřivan – ten, co nechal na hůře vztyčit kříž.

Vrchol Břístevské hůry je pohodlně přístupný po žlutě značené stezce z Velenky nebo ze Starého Vestce.

Reklama

Výběr článků