Hlavní obsah

Pulčín: největší skalní město na Moravě a teritorium rysa ostrovida stojí za návštěvu

12. 5. 2016, 16:48
Novinky, Eva Kaličinská

Romantická procházka, při které najdete mnoho míst pro úchvatné fotografické kompozice či pohádkové snění. Největší skalní město na Moravě a teritorium rysa ostrovida stojí za návštěvu.

Foto: Drahomíra Trchalíková
Článek

Údolí řeky Senice rozděluje od sebe Javorníky a Vizovické vrchy. Najdete tu i Pulčínskou hornatinu ukrývající jedno z největších skalních měst na Moravě a kolébku trampingu.

Rozlehlá skaliska jsou soustředěna do masivu kopce Hradisko. Podle moravských archeologů, byla lokalita útočištěm lidu už v 1. tisíciletí př. n. l. Na nejvyšším bodě skal stával hrad, jehož stopy po ukotvení dřevěných konstrukcí lze rozeznat i po mnoha staletích.

V 17. a 18. století se ve troskách hradu ukrývali protestanti a zbojníci z blízkého okolí. V pobělohorských dobách využívali skaliska ke schůzkám Čeští bratři. Romantické duše se mohou nechat unést legendou o loupeživém rytíři Bočkajovi, který tu zakopal svoje jmění nebo hledat sklep s pokladem.

V roce 1989 byla oblast Pulčín - Hradisko  vyhlášena národní přírodní rezervací. Důvodem ochrany je výskyt význačných skalních tvarů a lesních společenstev přirozené druhové skladby. 

Dostat se sem lze od  rozcestí turistických cest na jihozápadním úpatí kopce Hradisko pod nejvýše položenou vesnicí na Valašsku, vesnicí Pulčín. Odtud stoupá stezka strmě vzhůru do skal. Mohl by to být ráj horolezců, ale tato činnost se neslučuje s posláním národní přírodní rezervace a z těchto důvodů je lezení zakázáno stejně jako táboření.

Pulčínské skály mají spoustu útvarů. Jedna cesta vede do zaříznutého kaňonovitého prostoru s výskytem četných jeskynních výklenků, které nesou charakteristický lidový název Izby a jiná vede k 18 metrů vysoké stěně, pod níž otevírá svou náruč široké kamenné moře. Jsou tu i dlouhé  a puklinovité jeskyně. Ke komplexu Pulčínských skal patří skalní útvary Pět kostelů (výška až 30 metrů), které se majestátně vzpínají nad hájovnou Pulčínsko.

Skaliska vypadají jako náhodně naskládané obrovské balvany, které mají rozměry až dvě stě padesáti metrů. Příliš nevynikají v celé své velikosti, protože jsou z velké části zastíněny vzrostlými stromy. Tamní lesy jsou ponechány samovolnému vývoji,  pro radost člověka a pro jeho harmonii a jsou bez těžebního zásahu.

Budete zakopávat o kořeny buku lesního a jedle bělokoré. Starší bukové porosty zde rostou až 170 let a blíží se přirozené druhové skladbě. V létě v lesích nasbíráte borůvky, či se budete kochat jestřábníkem. Na jižním úpatí skal rostou keře jalovce, který zde vytváří rozsáhlé, nepravidelné trsy.  

V trávě mezi těmito keři se rovněž daří celé řadě vzácných bylin. Z hlediska ochrany je velmi vzácný  výskyt různých druhů mechorostů a lišejníků, které pokrývají kameny a tvoří tak dojem měkkých polštářů.

Ve starých lesních porostech hnízdí vzácný strakapoud bělohřbetý nebo krutihlav. Do skal schovávají netopýří. Když budete mít velké štěstí, spatříte rysa ostrovida. 

Kromě udržovaných míst mají pro zachování přírodní rozmanitosti i pro člověka význam i místa, která jsou naopak hospodařením zasažena jen minimálně, jako Pulčín - Hradisko. Ty lidem představuje projekt Česká divočina Hnutí DUHA.

Reklama

Související témata:

Výběr článků