Hlavní obsah

Protipovodňová opatření na jižním okraji Olomouce přinesou i nová místa k rekreaci

1. 6. 2020, 14:11
Novinky, Redakce Novinky

Zatímco poslední dva roky se protipovodňová opatření na ochranu Olomouce odehrávají v centru města, chystá se už projekčně další etapa, která bude naopak probíhat na jižním kraji Olomouce. Tato etapa bude mít od stavby v centru Olomouce velmi odlišný charakter.

Foto: Magistrát města Olomouce

Článek

„Půjde do značné míry o přírodě blízká opatření, v jejichž rámci bude oživena a zhodnocena krajina okolo řeky Moravy na jihu města a vzniknou i nová rekreační místa pro Olomoučany,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Mimo jiné bude revitalizováno Mrtvé rameno řeky, v jeho blízkosti vzniknou tůně a přibude nové boční říční koryto.

Další připravovaná etapa protipovodňové ochrany naváže na úpravy kolem řeky, které byly dokončeny v roce 2013. Tehdy byla zkapacitněna a revitalizována řeka v úseku nad mostem ve Velkomoravské ulici a úpravy skončily u železničního mostu na trati Olomouc – Prostějov.

IV. etapa na jihu města bude s II. A etapou propojena novým bočním říčním korytem. To se z hlavního toku odpojí nad Kojeneckým ústavem a zpět do řeky se vrátí až pod železničním mostem. Přes železniční trať bude případná povodňová vlna převedena novým inundačním mostem, který tak odlehčí povodňovým průtokům v hlavním korytě řeky.

Nedílnou součástí protipovodňových opatření bývají revitalizace. V tomto případě to bude revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu, a to včetně založení nové tůně.

„Půjde o typickou revitalizaci říčního systému, tedy o funkční napojení dnes izolovaného meandru na hlavní tok řeky a odtěžení sedimentů z jeho dna,“ sdělil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí.

Další velká revitalizace se odehraje na pravobřežní bermě Moravy. Dojde k jejímu snížení proto, aby tudy mohla být povodeň bezpečně převedena. Kromě zajištění protipovodňové funkce zde vzniknou dva nové menší říční meandry a dva ostrovy.

„Rekonstrukce hráze na pravém břehu řeky Moravy za areálem čistírny odpadních vod a vybudování levobřežního valu, který naváže na II A etapu a bude ukončen u zmíněné železniční trati, ochrání tisíce obyvatel, kteří bydlí na jihu Olomouce,“ řekl náměstek primátora Martin Major, který má na radnici na starosti rezort ochrany obyvatel.

Projekt bude obsahovat vybudování dvou vodních ploch o celkové rozloze téměř 10 hektarů, pro které zde bude zachována územní rezerva a území s jejich vznikem v budoucnu bude počítat. Tato stavba se dotkne 122 hektarů pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond, přičemž z toho na 50 hektarech území projekt navrhuje revitalizaci říční nivy zatravněním a novými výsadbami dřevin.

„Město Olomouc si uvědomuje hodnotu celého území, kde vzniknou i nové rekreační příležitosti v přírodním prostředí. Právě proto máme eminentní zájem na to, aby výsledkem byla kvalitní podoba harmonické krajiny se solitérními stromy, porosty dřevin, vodními prvky a kvetoucími loukami,“ dodal primátor Žbánek.

Reklama

Výběr článků