Hlavní obsah

Procházka po Vídni - kostely v centru rakouské metropole slovem i obrazem

28. 9. 2011, 13:28
Novinky, Petr Hejna

Jen pár kroků od sebe jsou v samém centru hlavního města Rakouska hned tři kostely, odlišné stavebním slohem, ale se společným prvkem zajímavé výzdoby.

Foto: Petr Hejna

dóm sv. Štěpána

Článek

Za nejvýznamnější beze sporu lze považovat dóm sv. Štěpána. Z prvotní stavby ze 12. století se nedochovaly žádné součásti, z druhé pozdně románské stavby z období 1230 - 1263 pochází západní fasáda s obří branou a věžemi.

První část gotické novostavby - Albertinský pěvecký chór - vznikla v letech 1304 až 1340. Roku 1359 byl položen základní kámen k pozdně gotickému rozšíření stavby, kdy došlo k rozšíření centrální části kostela a výstavbě gotických věží.

Jižní věž o výšce 137 metrů, která se stala symbolem Vídně, byla dokončena roku 1433. Severní věž nebyla po zastavení prací v roce 1511 již dostavěna, měří jen 68 metrů a nabízí k prohlídce Pummerin, největší ze všech 23 zvonů umístěných v katedrále.

Nezvyklá asymetrie věží dodává dómu sv. Štěpána jeho nezaměnitelnou podobu. Barokní oltáře pochází ze 17. a 18. století, ukamenování křesťanského mučedníka sv. Štěpána a patrona chrámu zpodobňuje malba na zvýšeném oltáři. 

Jeden z okruhů prohlídky vede do katakomb na místě bývalého podzemního pohřebiště se sarkofágy, urnami s vnitřnostmi členů rodu Habsburků, biskupskou hrobkou. Točité schody v jižní věži vedou do bývalé požární hlásky, dnes vyhlídkové místnosti umístěné ve výšce 72 metrů.

Nedaleko se nachází kostel sv. Petra, barokní kopulovitá stavba J. L. Hildebrandta, pocházející z roku 1702 (podle legendy ho založil již roku 792 sám Karel Veliký) a je jedním z nejvýznačnějších děl rakouského baroka. Vnitřek kopule zdobí velkolepá freska z roku 1714 od Johanna Michaela Rottmayra. Pro našince je zajímavostí pamětní deska na domě naproti kostelu sv. Petra, která připomíná, že zde jako student v rodině svého přítele bydlel v letech 1870 - 1873 T. G. Masaryk.

Třetici blízce sousedících kostelů uzavírá kostel sv. Michala, stojící na dohled od Hofburgu, někdejšího sídla císařské rodiny, a pocházející z první poloviny 13. století. Původní stavba z pozdně románského stylu byla v průběhu let pak několikrát upravována přestavována, jak zprvu ve stylu gotickém, tak později v klasicistním.

Všechny tři jmenované kostely stojí za návštěvu, jsou volně přístupné veřejnosti - jen v dómu sv. Štěpána jsou některé okruhy navíc zpoplatněné. I člověku neakceptujícímu náboženské ideály nemůže být lhostejná ať již gotická monumentálnost, tak oku libé baroko a klasicismus v architektonických prvcích a umělecké výzdobě.

A ta chvilka posezení v klidu tiché krásy může být příjemným a přínosným zpestřením při návštěvě Vídně, kam mnozí s nás vyrážejí za kulturními akcemi, jako jsou výstavy a koncerty, tak za účelem blížících se předvánočních nákupů, kdy trocha zastavení se a popřemýšlení v běhu každodennosti není určitě na škodu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků