Hlavní obsah

Právě rozkvetly rokle nedaleko Mcel

13. 3. 2017, 10:23
Novinky, Jan Řehounek

Ve skryté lokalitě s názvem Čtvrtě na Loučeňsku právě rozkvetly bledule. Projíždíte-li autem z Loučeně ve směru na Mcely, vůbec netušíte, že pár metrů od silnice leží netušená divočina.

Foto: Jan Řehounek

Romantická scenérie Čtvrtí

Článek

Jedná se o chráněný přírodní útvar Čtvrtě, jenž byl vyhlášen v roce 1989 k ochraně přirozených lesních společenstev kamejkových habrodřínových doubrav a prameništních olšin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů. V rámci soustavy Natura 2000 byly Čtvrtě doplněny do národního seznamu evropsky významných lokalit.

Čtvrtě se rozkládají na úbočí terénního zlomu, ze kterého v rozeklané rokli vytéká řada pramenů. Ty potom napájejí Bahna, což je řada mokřadů s výskytem vzácných rostlin. Z prameniště vytékají potůčky napájející lesní rybníček Dymáček, který tady nechali zřídit Thurn-Taxisové jako odchovnu pstruhů. Všechny potůčky se potom stékají při vstupu do rybníka Zadník na horním okraji obce Mcely.

Kromě bledulí tady v nadcházejícím jaru objevíte řadu vzácných rostlin, především vstavačovitých, ale stráně rozkvetou i tisíci „obyčejnými“ květy podléštěk, sasanek, dymnivek, orsejů, fialek, petrklíčů…

Reklama

Výběr článků