Hlavní obsah

Praha 6 patří k nejbezpečnějším částem metropole, vyplývá z policejních statistik za rok 2014

25. 4. 2015, 8:45 • Aktualizováno 25. 4. 2015, 8:48
Novinky, Adam Halmoši

Téměř každý třetí trestný čin objasněn, v případě loupeží objasněna téměř polovina a přibližně každé sedmé ukradené vozidlo vypátráno. Nejčastějším trestným činem jsou v Praze 6 drobné majetkové delikty jako krádeže motorových vozidel a věcí z nich, kapesní krádeže a vandalismus.

Foto: Adam Halmoši

Ilustrační fotografie

Článek

Takové jsou závěry bezpečnostní zprávy policie a strážníků za rok 2014, kterou v pátek 24. dubna projednalo zastupitelstvo. Jedno je jisté, Praha 6 patří mezi nejbezpečnější čtvrti metropole.

„Velmi oceňuji, že právě díky práci policie a strážníků je Praha 6 dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších městských částí. Je to dáno tím, že můj předchůdce, místostarosta pro bezpečnost Jan Záruba nastavil velmi dobrou vzájemnou spolupráci, ve které nyní pokračujeme. Je mým zájmem oblast bezpečnosti nepodceňovat a nadále Prahu 6 mít jako klidnou čtvrť metropole, kde se občané cítí bezpečně,“ řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty.

Za loňský rok hlásí policie jeden případ pokusu o vraždu ve Vokovicích. Alarmující byl také případ ubití bezdomovce na Hradčanské. Nejvyšší procento násilné trestné činnosti šesté městské části je pácháno v Dejvicích. Městská policie například upozorňuje na problematiku vraků motorových vozidel, kdy bylo vloni oznámeno 99 vraků. Strážníci se zaměřili také na kontroly požívání alkoholu na veřejných místech, kde je to zakázáno, a řešili o 60 případů více než v roce 2013 a například zajistili 54 volně pobíhajících psů.

Hlavní priority a cíle radnice v oblasti bezpečnosti jsou také v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 na období 2014 – 2018.

„Nezanedbatelnou roli zde totiž hraje právě prevence kriminality u nejvíce ohrožených skupin populace, jako jsou mládež a senioři. Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasismu, xenofobie a gamblingu. Navážeme na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení,“ uvedla hlavní body bezpečnosti z prohlášení Petra Kolínská.

Radnice se také aktivně zapojí do řešení problému bezdomovectví. Nadále bude podporovat činnost policistů, strážníků a hasičů prostřednictvím finančních dotací, motivačních odměnami za mimořádné výkony nebo nákupem technického vybavení.

„Obvodní ředitelství Městské policie Praha 6 má celkem 116 systematizovaných míst, z nichž je obsazeno 96. S podporou orgánů hlavního města Prahy městská policie nabízí velmi dobré podmínky pro stabilizaci stávajících zaměstnanců a motivaci nových zájemců o práci u MP. Nutno vyzdvihnout i podporu MČ Praha 6, které se v rámci motivace i stabilizace strážníkům dostává,“ řekl Zdeněk Kovanda, ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 6.

Reklama

Související témata:

Výběr článků