Hlavní obsah

Pomocný biskup Martin David udělí jáhenské svěcení v opavské konkatedrále

16. 6. 2017, 18:00
Novinky, Pavel Siuda

První svěcení, které bude v roli pomocného biskupa udělovat Mons. Martin David, bude jáhenské svěcení v opavské konkatedrále. Mše svatá začíná v sobotu 17. června v 9.30 hodin.

Foto: Pavel Siuda

Pomocný biskup Martin David a trvalý jáhen Zdeněk Uher přichází na mši svatou v Olbramicích u Bílovce, kde biskup David uděloval 4. června biřmování.

Článek

Jáhenské svěcení přijmou studenti teologie Jan Jurečka z farnosti Ostrava-Hrabová a Lukáš Doričák z farnosti Veřovice. Oba mladí muži přijmou jáhenské svěcení jako budoucí kandidáti kněžství. Jáhenskou službu budou vykonávat jen do doby, než přijmou kněžské svěcení.

Katolická církev k jáhenské službě světí také ženaté muže. Jedná se o službu tzv. trvalého jáhna. Trvalým jáhnem se může stát i ženatý muž, který musí mít v pořádku rodinné záležitosti, dosáhnout věku minimálně 35 let a absolvovat teologické vzdělání a duchovní formaci.

Úkolem jáhna v katolické církvi je především hlásání Božího slova. Při bohoslužbách předčítá evangelium a může i kázat. Jáhenské svěcení jej opravňuje udílet svátost křtu, oddávat snoubence, vyučovat katechismus a vést církevní pohřby.

Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika. Roucho s rukávy podobné ornátu oblékají poprvé při jáhenském svěcení. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě štolu šikmo přes levé rameno sepnutou na boku jako šerpu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků