Hlavní obsah

Plzeňští hasiči převezmou od města nové velitelské vozidlo

26. 1. 2011, 14:05
Novinky, Alena Lochmannová

Čtyři miliony korun - takovou částku investovala Plzeň do velitelského vozidla VEA-2 Land Rover Discovery se speciálním vybavením. Na dnešní odpoledne je naplánované předání vozidla a technické speciální výbavy pro řešení mimořádných událostí spojených s povodněmi a likvidací škodlivin.

Foto: archiv HZS Plzeňského kraje

Čtyři miliony korun českých, takovou částku investovalo město Plzeň do velitelského vozidla VEA-2 Land Rover Discovery se speciálním vybavením.

Článek

Velitelské vozidlo předá Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje primátor města Martin Baxa a to na požární stanici Plzeň Košutka.

"Vozidlo je určeno pro jízdu ve špatně průjezdném terénu a pro dopravu zmenšeného družstva do lokalit, kde není možný zájezd cisteren,” uvedl ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.

"Dále jej budeme využívat pro dopravu lezeckého družstva v nepřístupném terénu. Ve zvětšeném úložném prostoru je možné přepravovat stan, který může sloužit jako jednoduché velitelské stanoviště a zároveň zázemí pro zasahující hasiče,“ doplnila informace Alena Marešová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru.

Vedle velitelského vozidla pomohou hasičům v jejich práci také nové přetlakové chemické obleky Trellchem EVO, suché obleky do vody, čluny a nafukovací stany s osvětlovacím balonem. "Tyto prostředky výrazně zvýší akceschopnost jednotek HZS v případě povodní a nehod s nebezpečnými látkami. U déletrvajících zásahu se doplněním stanu a osvětlovacího balonu zkvalitní tylové zajištění zasahujících hasičů," uvedl Pavel Musil.

Podle informací tiskového oddělení Magistrátu města Plzně přispívá město ročně profesionálním hasičům od roku 2007 na vybavení částkou v celkové výši od 2,5 do 4 milionů korun. Pro letošní rok je, stejně jako v roce 2010, v rozpočtu odboru krizového řízení částka 4 miliony korun.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce automobilního požárního žebříku, v roce 2008 došlo k rekonstrukci technického automobilu a rok poté k nákupu hydraulického a vyprošťovací nářadí a manipulační plošiny.

"K výraznější formě spolupráce mezi městem a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje došlo po zkušenostech s povodněmi v roce 2002. Tehdy byla uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci mezi oběma subjekty,“ sdělil vedoucí odboru krizového řízení plzeňského magistrátu Petr Liška.

Obdobná pozornost je ze strany města věnována také jednotkám sboru dobrovolných hasičů.

Reklama

Výběr článků