Hlavní obsah

Plzeňská radnice distribuuje sady ekotašek na tříděný odpad

5. 10. 2015, 13:15
Novinky, Alena Lochmannová

Plzeňská radnice spustila nový projekt zaměřený na ekologii, ochranu životního prostředí a environmentální výchovu, veřejnosti při magistrátem pořádaných akcích distribuuje sady barevných ekotašek na separovaný odpad.

Foto: Magistrát města Plzně

Smyslem je zvýšit zájem lidí a motivovat občany ke třídění běžného, nejen domácího odpadu.

Článek

Smyslem je zvýšit zájem lidí a motivovat občany ke třídění běžného, nejen domácího odpadu. Kampaň cílí na rodiny s dětmi i seniory, díky speciální soutěži také na školáky, sady barevných tašek budou rozmístěny i v budovách magistrátu. Celkem je pro kampaň připraveno devět tisíc setů tašek.

„Projekt jsme nazvali Třídím – třídíš – třídíme. Tašky jsou barevně odlišeny, aby bylo i pro ty nejmenší Plzeňany separování co nejjednodušší. Je možné je pospojovat suchým zipem, což zajistí jejich větší stabilitu,” uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Žluté tašky jsou určeny na plastový odpad, modré pro papír a zelené poslouží k odkládání skleněného odpadu.

„Kampaň určenou veřejnosti zahájil v září odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, a to pochodem nazvaným Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody. Během této akce každá rodina, jež se zúčastnila, obdržela sadu tašek,” uvedla Eva Herinková, náměstkyně primátora, která má v gesci sociální věci. Set byl zároveň odměnou pro pět desítek zdravotně postižených sportovců, kteří se zúčastnili střeleckého klání nazvaného "Handicap Shooting Cup" pořádaného sociálním odborem.

„Cílovou skupinou budou i senioři, ti již sadu s barevně odlišnými taškami získali při Tanečním večeru Oldies Goldies, jenž se konal 25. září, další zájemci z dříve narozených ji pak obdrží u příležitosti Gerontologického 23. října,” informovala Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb.

Sady tašek získají i neziskové organizace, které budou prezentovat svoji činnost v rámci dvoudenní akce pod názvem Dny plzeňských sociálních služeb. Tu 9. a 10. října pořádá odbor sociálních služeb společně s Domovinkou v plzeňských obchodních centrech Globus, Olympie, Area Bory a Centrum Doubravka.

Druhým útvarem, který se na projektu podílí, je odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně. Především na žáky základních škol v Plzni zaměřil ekologickou výtvarnou soutěž na téma Moje popelnice. Odměnou účastníkům budou mimo jiné i sady tašek na třídění odpadu.

Sady dotovaných barevných tašek určených pro třídění především domácího odpadu naleznou své uplatnění i v městských budovách včetně škol a školek. Magistrát města Plzně se touto cestou hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje a od rozmístění sad v kancelářích očekává zvýšení podílu separovaného odpadu na celkovém množství odpadu, který produkuje.

„Tento záměr si stanovil úřad pro rok 2015 jako jeden z hlavních cílů v rámci zavedeného systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2005 – držitelem tohoto certifikátu je Magistrát města Plzně již od roku 2012,” doplnil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

Reklama

Související témata:

Výběr článků