Hlavní obsah

Plzeň zrealizovala vodohospodářské projekty za miliardy

29. 9. 2015, 21:01
Novinky, Alena Lochmannová

Město Plzeň dokončuje jednu z největších investic v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Foto: Magistrát města Plzně

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Homolce za 1,09 miliardy korun včetně DPH zajistí občanům vysoce kvalitní pitnou vodu.

Článek

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Homolce za 1,09 miliardy korun včetně DPH zajistí občanům vysoce kvalitní pitnou vodu zbavenou pesticidů a stanoví výkon zařízení až na tisíc litrů za sekundu. Po dvou letech od zahájení prací byla nyní úpravna uvedena do zkušebního provozu, kolaudace je v plánu v březnu 2016. V oblasti vodohospodářské infrastruktury město Plzeň za finanční podpory Evropské unie už zrealizovalo projekty za několik miliard korun.

„V přepočtu na obyvatele patříme v České republice v oblasti čerpání peněz na vodohospodářské projekty mezi nejúspěšnější města. Připraveno máme ještě několik projektů, jako je například vybudování retenční nádrže při západním okruhu, ale ty největší akce již máme v tomto směru za sebou,” uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Co se týká projektu úpravny vody, byl jedním z impulzů rekonstrukce příležitostný výskyt stále účinnějších a nevyzpytatelnějších pesticidů i léčiv ve vodě odebírané z řeky Úhlavy a určené pro úpravu na pitnou vodu. Jinak řečeno, změna charakteru nečistot v surové vodě si vyžádala adekvátní obměnu procesu její úpravy.

„Součástí modernizace úpravny je doplnění technologického procesu o filtraci přes granulované aktivní uhlí,” uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podle provozního ředitele Vodárny Plzeň Jana Kretka se jedná o technologii, která již byla na plzeňské úpravně používána, nicméně její rozsah nebyl dostačující pro veškerou upravovanou vodu. Pro její plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační plochu pískových rychlofiltrů, přebudovat ozonační nádrže na čerpací jímky a proces zkompletovat dalším přečerpáváním vody. Dalším významným opatřením, jež je součástí projektu modernizace úpravny, je vylepšení procesu ozonizace. Zaveden je nový způsob mísení ozonu s vodou, jako zdroj pro výrobu ozonu nyní slouží technický kyslík.

„Do třetice největších přínosů patří zefektivnění kalového hospodářství, kdy se část technologické vody vrací zpět do procesu bez negativního vlivu na kvalitu. Technickou libůstkou je osazení UV záření, které umožní využít na dezinfekci vody i fyzikální princip,” dodal Jan Kretek s tím, že veškeré úpravy probíhaly za stálého provozu výroby pitné vody.

Město Plzeň na projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň získalo evropskou dotaci z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu jsou 1,09 miliardy korun včetně DPH, z toho uznatelné náklady činí zhruba 869,4 miliónu korun bez DPH. Výše dotace EU je 623,3 miliónu korun bez DPH, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 36,6 miliónu korun bez DPH.

Reklama

Výběr článků