Hlavní obsah

Pětiletá modernizace sídliště Slezská ve Frýdku-Místku skončila

29. 9. 2015, 14:09
Novinky, Jana Matějíková

Statutární město Frýdek-Místek s přispěním Evropské unie dokončilo přeměnu nejlidnatějšího sídliště Slezská. Zahájena byla v roce 2010 a soustředila se na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství, což vedlo k vylepšení nejen funkčnosti, ale i vizuální stránky celého sídliště.

Foto: Jana Matějíková

Slezská - největší úpravy byly na ulici Novodvorská

Článek

Město investovalo zejména do zkulturnění veřejného prostranství a zlepšení dopravy uvnitř sídliště. Vybudováno zde bylo několik nových dětských hřišť, velkými úpravami prošly místní parky - v sadech Svobody vzniklo mimo jiné jedinečné jeviště připomínající kobru (začleněno do Ročenky české architektury).

V rámci dopravy byly uvnitř sídliště rozšířeny komunikace pro bezproblémový průjezd vozidel hasičů a záchranářů, vznikla zde nová spojovací komunikace a vybudováno bylo na dvě stě nových parkovacích míst. Samozřejmostí pak byly rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře a modernizace a rozšíření kamerového systému.  

Největší úpravy byly realizovány na ulici Novodvorská. Dosavadní obousměrná komunikace byla rozdělena na dva jednosměrné pruhy s parkovacím pruhem uprostřed. Nyní jsou zde tři řady kolmých parkovacích míst pro více než sto vozidel. Ohlasy na úpravy v této lokalitě sídliště jsou vesměs kladné. Nicméně objevují se i připomínky k nedostatku přechodů pro chodce a vysazených stromů a keřů.  

„Vytipování míst i počet přechodů pro chodce bylo konzultováno s Policií ČR, která neměla připomínek a ani nenavrhovala navýšení počtu přechodů. Oproti původnímu stavu žádný přechod zrušen nebyl, ba naopak, pro chodce jsou v rámci celého sídliště kromě klasických zeber vybudována také nová místa pro přecházení, která jsou podle odborníků bezpečná, a to i proto, že zebry u mnohých vyvolávají pocit falešného bezpečí a chodci na nich nejsou tak pozorní,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Při revitalizaci sídliště Slezská byly vysázeny desítky nových stromů a keřů. V lokalitě Novodvorská ale byla výsadba omezená nedostatkem místa.

„Podél chodníku a v některých místech i středem zelených pásů vedou inženýrské sítě, což výsadbu zcela znemožňuje nebo výrazně omezuje. V blízkosti inženýrských sítí nesmí být stromy vysazovány, ochranné pásmo je stanoveno minimálně dva metry. Prostor pro výsadbu se tak v rámci ulice Novodvorská zúžil na zhruba čtyři metry od obytného domu, což je ale také málo, protože vzrostlý strom by stínil jednotlivým bytům a větve by zasahovaly do fasády i do oken domu,“ řekl primátor Michal Pobucký.   

Celkově bylo do modernizace sídliště investováno přes 240 miliónů korun, přičemž z fondů Evropské unie bylo na projekty čerpáno 162 miliónů korun. 

„Statutární město Frýdek-Místek investovalo zejména do úprav veřejného prostranství a opravy jednoho domu, který z celého sídliště vlastní. Náklady činily 105 miliónů korun, z toho jsme ale více než 78 miliónů získali zpět formou evropské dotace, takže v konečném důsledku město zaplatilo za modernizaci sídliště „pouhých“ 27 miliónů korun,“ uzavřel Jiří Kajzar, náměstek primátora, který má ve své kompetenci investiční odbor. 

Reklama

Výběr článků